بلیط هواپیما

ترديدها به کنار بروند

احمد حکیمی‌پور فعال سیاسی دولت بايد درخصوص تاثيرات و تبعات اصلاح ارز 4200 اطمينان بدهد. آزادسازي ارز ترجيحي کار درستي است. اگر دولت اين کار را از روي مطالعه انجام داده‌ باشد و بتواند تبعات تورمي آن را مهار کند اقدام بسيار خوبي است و جلوي بسياري از رانت‌ها را مي‌گيرد زيرا عده‌اي از اين مسير به رانت رسيده‌اند اما اگر نتوانند آثار تورمي و اقتصادي آن را مديريت کنند ممکن است نتيجه عکس داشته باشد. اگر دولت براي اصلاح ارز 4200 تصميم گرفته‌ است بايد کار را با قاطعيت و تدبير جلو ببرد چراکه شوک‌هاي تورمي و آثار و تبعات آن روي اقلام و ارزاقي که مردم هر روز با آن مواجه هستند، مي‌گذارد. اصلاح ارز 4200 توماني جراحي مهم در اقتصاد کشور است به شرطي که همه ابعاد و تبعات آن را مطالعه و پيش‌بيني کرده باشند و با کمترين عوارض و هزينه‌ها جلو بروند البته اصل کار خوب است اما اينکه در عمل چگونه بتوانند آن را پياده کنند که آثار و عوارض تورمي آن روي سفره‌هاي مردم به‌خصوص دهک‌هاي پايين جامعه فشار را کم کند کمي جاي نگراني دارد. وقتي که ارز به شکل دونرخي است و عده‌اي از سال‌هاي گذشته از اين ارز به جيب زده‌اند مشخص است که از جيب مردم دزديده‌اند. وقتي که دولت به‌ دنبال اين سياست رفته است بايد در جريان بحث‌هاي تورمي و فشاري که روي سفره‌هاي مردم مي‌گذارد، باشد و اگر بتوانند اين مسائل را مديريت کرده و جلوي آن ضربه‌ها را بگيرد سياست، سياست درستي است. سال‌هاست درباره حذف يارانه پنهان بحث مي‌شود و به ياد دارم از دولت نخست هاشمي رفسنجاني در مورد اين موضوع صحبت مي‌شود اما هر دولتي که آمده حرفي را بيان کرده اما يا جسارت اجراي آن را نداشته و يا در ميانه اجرا، کار را رها کرده است. اين اقدام‌ها جراحي‌هاي بزرگ اقتصادي است و اقتصاددانان بايد در اين خصوص نظر بدهند که آيا دولت اين توان را دارد و با او همراهي مي‌کنند و مي‌تواند اين سياست را جلو ببرد؟ يارانه‌هاي پنهان تبديل به بازار زيرزميني شده است و مردمي که يارانه بايد به آنها برسد از آن برخوردار نيستند و اين يارانه به جيب سوداگران مي‌رود. اصلاح ارز 4200 توماني اقدام بسيار بزرگي است. اگر سياست اصلاح ارز 4200 توماني را اعلام کرده‌اند و مي‌خواهند آن را دنبال کنند بايد ترديدها را کنار بگذارند اما اگر کار را شروع کنند و ميانه راه کنار بگذارند، مانند سنوات گذشته هم کاري انجام نمي‌شود و هم اثر سوء خود را مي‌گذارد. يعني هم کار ناقص مي‌ماند و هم آثار تورمي وخيمي که در اقتصاد دارد سر جاي خود باقي مي‌ماند. البته من اقتصاددان نيستم و نظراتم را به عنوان يک فرد کف جامعه بيان کردم.