طلای یوسفی همراه با رکوردشکنی

علیرضا یوسفی رکورددار دسته فوق سنگین وزنه‌برداری جوانان جهان شد. در روز پایانی مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان و در دسته 109+ کیلوگرم علیرضا یوسفی به مدال طلای جوانان جهان دست پیدا کرد. علیرضا یوسفی در یک ضرب با ثبت رکورد 177 کیلوگرم به مدال طلا دست پیدا کرد. او که در حرکت اول 165 کیلوگرم را ثبت کرده بود، در حرکت دوم با 171 کیلوگرم به مدال طلا نزدیک شد و در حرکت سوم با 177 کیلوگرم به مدال یک ضرب رسید. در دو ضرب هم او با 215 کیلوگرم شروع کرد و در حرکت دوم به 239 کیلوگرم حمله کرد که ناموفق بود و در نهایت در حرکت سوم با مهار وزنه 239 کیلوگرم به مدال طلا رسید تا با مجموع 416 کیلوگرم رکورد تازه‌ای از خودش به ثبت برساند. او حالا با مجموع 416 کیلوگرم رکورددار جوانان جهان است. این در حالی است که سعید علی‌حسینی که هدایت این تیم را در این رقابت‌ها برعهده داشت سال 2008 با ثبت رکورد 206 کیلوگرم در یک ضرب، 245 کیلوگرم در دوضرب و 451 کیلوگرم در مجموع رکورد متفاوتی در جوانان جهان از خودش به جا گذاشته بود. با مدال علیرضا یوسفی و رکوردشکنی او تیم ملی وزنه‌برداری ایران به کارش در مسابقات قهرمانی جهان پایان داد. تیم دو نفره وزنه‌برداری ایران با مدال طلای دسته فوق سنگین مردان توسط علیرضا یوسفی و نقره یک ضرب یکتا جمالی در بانوان به کار خودش پایان داد.