بلیط هواپیما

رشد مشاغل كاذب؛ -از قبل پيش بيني شده بود

آرمان ملي كزارش مي كند:
رشد مشاغل كاذب؛ -از قبل پيش بيني شده بود
آرمان ملي: عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي کار با بيان اينکه از اين به بعد شاهد تغيير روال کار خواهيم بود، معتقد است: در صورت عدم بهبود معيشت و دستمزدها، عده بيشتري به مشاغل کاذب و غير مولد روي خواهند آورد. آيت‌ اسدي، درباره کاهش آمار تعديل نيروي کار در فروردين امسال و دلايل آن ابراز عقيده کرد و گفت: نمايندگان کارگري در جلسات دستمزد شوراي عالي کار اين مساله را پيش بيني کرده بودند و با بررسي‌هايي که صورت گرفته بود، اعتقاد داشتيم که افزايش مزد باعث ريزش نيرو يا تعديل کارگران نخواهد شد. وي ادامه داد: اين احتمال داده شد که برخي از صنوف و واحدها به دليل سهم بالاي دستمزد در قيمت تمام شده محصول کمي دچار مشکل شوند که بر اين اساس مقرر شد دولت در زمينه حمايت از واحدهاي کوچک و واحدهايي که متضرر مي‌شوند، بسته حمايتي در نظر بگيرد ولي در مجموع اعتقاد نداشتيم که افزايش مزد باعث اخراج نيروي کار مي‌شود. عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي کار ادامه داد: به دليل اينکه نيروهاي کار با دستمزدي که مي‌گرفتند حاضر به کار نبودند، تصميم به افزايش حقوق‌ها گرفته شد. در حال حاضر در برخي شهرها خيلي از واحدهاي توليدي حاضرند خدمات و حقوقي بالاتر از حقوق کار بدهند تا کارگر را حفظ کنند ولي مساله اين است که نيرو سر کار نمي‌رود. اسدي گفت: تاکيد ما اين بود که دولت در زمينه آموزش‌هاي مهارتي وارد شود و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي را در واحدهاي توليدي گسترش دهد. اگر فرضا سازمان آموزش فني و حرفه‌اي 50 نفر را آموزش مي‌دهد و براي آن هزينه مي‌شود، آن مربي و استاد را به واحدهاي توليدي ببرند که به تناسب شغل نيروهاي کار به آنها آموزش بدهد تا کارگر ماهر بيشتري داشته باشيم. به گفته عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي کار بسياري از شرکت‌ها با مشکل نيرو مواجه هستند چون کسي با حقوق 4 ميليون تومان نمي‌تواند زندگي‌اش را اداره کند و ناچار به مشاغل غيرمولد روي مي‌آورد. وي ادامه داد: در صورتي که در برخي شهرها، نرخ کرايه خانه به شکل سرسام‌آوري افزايش پيدا کرده باشد، در اين شرايط کارگر نمي‌داند بايد کدام يک از هزينه‌هاي خورد و خوراک، درمان و اجاره بهاي خود را تامين کند. کارگر با هزار مشقت قرارداد يکساله خانه مي‌بندد و بعد از آن طرف، بنگاه قرارداد دو ماهه با او منعقد مي‌کند و کارگر نمي‌داند کرايه خانه ماه‌هاي آينده را چطور بپردازد؛ در نتيجه سراغ مشاغل کاذب مي‌رود که درآمدش بهتر و کم دردسرتر است. اين مقام مسئول کارگري با بيان اينکه به دليل شرايط اقتصادي، شيوه کسب و کار نسبت به گذشته فرق کرده است، گفت: از اين به بعد شاهد تغيير روال کار خواهيم بود، چون شرايط اقتصادي فرق کرده است، لذا در صورتي که وضع معيشت بهبود نيابد و دستمزدها افزايش پيدا نکند، عده بيشتري براي تامين معاش و هزينه‌هاي زندگي، به سمت مشاغل کاذب و غيرمولد خواهند رفت.