بلیط هواپیما

هدف چيست

مصاحبه ديشب رييس‌جمهور، من را به ياد مصاحبه آقاي دكتر احمدي‌نژاد درباره پرداخت يارانه نقدي كه نحوه پرداخت پول و سلب نگراني از مردم در رابطه واقعي كردن قيمت‌ها هدف اصلي قرار گرفته بود، انداخت.  احمدي‌نژادي به‌ جاي توضيح درباره جراحي بزرگ اما ضروري واقعي كردن قيمت‌ها و رقابتي نمودن عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي و در نتيجه حذف رانت‌خواري -فساد- قاچاق كالاهاي يارانه- دورريز و اسراف و احياي علامت‌دهندگي قيمت‌ها و اينكه اين عمل جراحي دوره نقاهت سختي دارد، توضيح دهد و بگويد دولت سعي خواهد نمود با پرداخت يارانه نقدي بخشي از كاهش قدرت خريد آنها را جبران ولي شرط اصلي موفقيت دولت و كشور در انجام اين فوريت صبر و تحمل و همراهي مردم است. اما بيشتر مانور ايشان روي پولي بود كه قرار است پرداخت گردد و اينكه اين پول امام زمان است و از پول‌هاي خود جداگانه نگهداري شود؟!!!  ديشب هم آقاي رييسي در قبال حذف ارز ترجيهي مرتب از پرداخت يارانه و واريز پول به حساب خانوارها يا اينكه به حساب تك تك افراد تا دهك چندم به ازاي هر فرد ماهيانه 400.000 تومان و دهك‌هاي بعد تا دهك دهم ماهيانه 300.000 تومان توضيح كافي ارايه نمودند، اما هدف اصلي كه تهيه و تامين كالاهاي اساسي و خدمات دولتي با قيمت تمام شده و فوايد اين كار و عواقب موقت ابتداي آن مطلبي نگفتند و بدتر از آن اعلام نمودند كه نان سنتي و دارو با قيمت قبل ارايه خواهد شد و بنزين نيز گران نمي‌شود! آيا واقعا هدف اصلي مانند كشورهاي پيشرفته رقابتي كردن عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي و من جمله بازار است و در ادامه كنار كشيدن دولت از تصديگري و سپردن امور به بخش‌هاي غيردولتي است يا گرفتار عوام‌زدگي و رفتارهاي پوپوليستي است؟  الان بالاترين دورريز از نان و حتي دارو، سوخت و انرژي است و بيشترين قاچاق مربوط به سوخت و به‌ويژه بنزين و آزاد دولتي مي‌باشد، آنگاه آقاي رييس‌جمهور قول ثابت نگه داشتن قيمت اين‌گونه كالا را مي‌دهد!  بايد توجه نمود معضل اصلي در دو يا چند نرخي بودن كالا و خدمات مي‌باشد كه لازم است در شرايط فعلي كه نظام هماهنگ پشتيبان دولت است...
 هر چه سريع‌تر با دقت و اعمال تدبير و رعايت همه جوانب اين شرايط برطرف و بازار در كشور رقابتي گردد و به تبع آن موضوع جبران كاهش خريد مردم است كه مي‌طلبد از طريق پرداخت هدفمند يارانه جبران گردد. به نظر نگارنده اگرچه به اعتماد مردم به دولت در اين زمينه لطمه وارد آمده، اما اگر توجيهات كافي صورت پذيرد و يارانه نقدي به ٩ دهك با دو، سه نرخ و يك ماه قبل از واقعي شدن قيمت‌ها به ‌طور كامل پرداخت شود مطمئنا ملت با اين جراحي همراهي خواهند نمود. لازم به ذكر است كه استفاده از كالابرگ و هر روشي كه سيستم كوپني دوران دفاع مقدس را تداعي نمايد خوب نيست و ممكن است طرح را با شكست مواجه نمايد.  همچنين پرداختي‌هاي دولت در اين زمينه يك كاسه شده و از طريق همان سيستم پرداخت يارانه با اعمال اصلاحات صورت گيرد، چراكه ظاهرا يارانه يا كمك معيشت امروز به حساب افراد و مسوول خانوارهاي واجد شرايط واريز نشده است.