تنور داغ تخلفات نانوایی ها

بهاره موفقی/روزنامه خراسان روز گذشته به همراه بازرسان فرمانداری، جهاد کشاورزی، اتحادیه نانوایان و رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی از نانوایی های شهر بازدید میدانی به عمل آورد. بعضی از بازرسان سازمان های مربوط که در این گشت با ما همراه بودند، با این مسئله که با واحدهای متخلف برخورد سختی صورت بگیرد، مخالف بودند و حتی ادعا می کردند با وجود تعطیلی برخی از نانوایی های شهر، در صورت پلمب واحدهای متخلف، تعداد نانوایی های تعطیل افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که اکثر مردم در تماس های مکرر با روزنامه خراسان خواستار برخورد قاطع مسئولان با نانوایان متخلف و رسیدگی به وضعیت آنان بودند. در این بازدید میدانی تمام نانوایی هایی که بررسی شدند، مشمول تخلف عرضه خارج از شبکه آرد، کم فروشی، گران فروشی، نداشتن پروانه کسب و نرخنامه می شدند. عرضه خارج از شبکه آرد وارد یکی از نانوایی های خیابان قائم مقام فراهانی می شویم. پس از بازدید بازرسان مشخص شد که این نانوایی روز گذشته از 93 کیسه آرد که به عنوان سهمیه دریافت کرده، 15 کیسه را به فروش رسانده است. خدایی، بازرس اتحادیه نانوایان درباره تخلف این واحد صنفی می گوید: واحد مربوط 15 کیسه آرد خارج از شبکه داشت که جریمه ای که ما برای این واحد لحاظ می کنیم 9 میلیون و 300 هزار تومان است که این جریمه در تعزیرات پنج برابر می شود. گران فروشی  و کم فروشی وارد یکی از نانوایی ها در منطقه صیاد شیرازی می شوم. قیمت نان سنگک کنجدی ویژه را شش هزار تومان اعلام می کند. این در حالی است که بازرس اتحادیه نانوایان در این باره می گوید: فروش نان کنجدی ممنوع است اما اگر مشتری خواست قیمت آن دو هزار و 500 یا سه هزار تومان خواهد بود. از طرف دیگر، این نانوایی نرخنامه خود را در شیشه های پشت پاچال نصب کرده بود که در معرض دید مردم قرار نداشت. همچنین روی شیشه مغازه نانوایی نصب شده بود که بیشتر از هفت عدد نان به فروش نمی رسد، درحالی که مسئولان اتحادیه بیان کردند ، کمبود آرد و نان نداریم و نباید چنین محدودیتی را لحاظ کنند.  خدایی، بازرس اتحادیه نانوایان در این باره می گوید: ما به این واحد دوبار اخطار ماده 28 داده بودیم و به واسطه همین دو اخطار پیگیر پلمب این واحد هستیم. پیگیری پلمب و جریمه 720 میلیون ریالی یک واحد صنفی محمدرضا پریداد، بازرس جهاد کشاورزی مشهد درباره تخلفات این واحد می گوید: گران فروشی این واحد نسبت به کم فروشی آن بیشتر بود. در بحث تعزیراتی چون این دو تخلف به یک رقم ریالی ختم می شود، بازرس موظف است که یا گران فروشی یا کم فروشی را قید کند. بنابراین برابر قانون موردی که تفاوت بیشتری از نظر ریالی دارد، در گزارش بازرسی لحاظ و برابر همان جریمه می شود. وی می افزاید: نرخ مصوب نان سنگک دو هزار تومان است که این واحد صنفی به فروش نان با نرخ شش هزار تومان مبادرت کرده است. بنابراین به مدت 30 روز کاری به مبلغ ریالی 720 میلیون ریال جریمه و پرونده آن به تعزیرات حکومتی ارجاع می شود. از سوی دیگر، این واحد سلب همکاری هم داشت که برای قاضی نوشته می شود و برگه سوم را هم تحویل نگرفته است که با شدت بیشتری با آن برخورد خواهد شد. همچنین بابت این که محل نصب نرخنامه مقابل دید عموم نبوده ،جریمه خواهد شد. خدایی، بازرس اتحادیه نانوایان نیز درباره این واحد صنفی می گوید: ما به این واحد دو بار اخطار ماده 28 داده بودیم و به واسطه همین دو اخطار پیگیر پلمب این واحد هستیم. باز هم کم فروشی و جریمه 150 میلیون ریالی یک واحد صنفی دیگر وارد یکی از نانوایی های نان تنوری عراقی در منطقه لادن می شویم. زن جوانی که در صف نانوایی منتظر ایستاده، می گوید: وزن نان ها خیلی کم شده است. پس از بازرسی از این نانوایی مشخص می شود که هر نان 90 گرم کسر وزن دارد . خدایی بازرس اتحادیه درباره تخلف این واحد می گوید: این واحد 15 میلیون و 491 هزار تومان جریمه شد و پرونده آن به تعزیرات ارسال خواهد شد. یکی دیگر از نانوایی ها در خیابان لادن که نان سنگک و بربری به فروش می رساند نیز کم فروشی داشت. این واحد صنفی برای هر نان بربری 60 گرم کسر وزن داشت. خدایی، بازرس اتحادیه در این باره می گوید: این واحد 60 گرم کم فروشی داشت و چون پخت آن یک کیسه برای 10 روز کاری بوده، یک میلیون تومان جریمه شد و پرونده آن به تعزیرات ارسال می شود. فعالیت 3 ساله یک واحد صنفی بدون پروانه کسب! وارد یکی از نانوایی ها در ابتدای بولوار پیروزی می شویم. این واحد صنفی نرخنامه ندارد و آن طور که بازرس اتحادیه نانوایان می گوید، این نانوایی سه سال بدون پروانه کسب مشغول فعالیت است. بازرس اتحادیه نانوایان دراین باره می گوید: ما این واحد را پلمب کردیم اما با رایزنی هایی که انجام داده نامه گرفته و دوباره مشغول کار شده در حالی که تا پروانه نگیرد، عملا نباید فعالیت کند اما مشخص نیست از کجا نامه گرفته و چرا باز شده است؟ بنابراین برخورد با آن در قدرت من نیست. وی می افزاید: ما به این واحد دوباره اخطار ماده 27 دادیم که پلمب شود. اماکن توزیع اخطار می کند و 10 روز بعد از توزیع اخطار پلمب خواهد شد. خدایی، بازرس اتحادیه نانوایان ادامه می دهد: ما واحدی را مدیریت می کنیم که به آن پروانه کسب بدهیم اما این واحد پروانه کسب ندارد. 36 نانوایی فاقد پروانه کسب را در همین فروردین امسال پلمب کردیم. حدود 18 نانوایی دیگر داریم که این یکی هم جزو همین نانوایی هاست و پرونده آن را به اماکن ارسال می کنیم که اماکن توزیع اخطار می کند و در 10 روز آینده پلمب می شود. وی خاطر نشان می کند: این نانوایی جزو 2 درصد از مواردی است که در قدرت من نیست. ما برای پروانه کسب یک مقدمه گذاشته ایم که فرد پنج سال سابقه کار داشته باشد و باید نانوا باشد اما ایشان شغل دیگری دارد. وقتی این افراد از صنف دیگر وارد می شوند، تخلفات شروع می شود و گران فروشی صورت می گیرد. این 2 درصد اگر پروانه هم دارند، باید ابطال شود و مطالبه منِ اتحادیه این است که تا کی باید این گونه باشد؟ ما پلمب کردیم و دوباره شروع به فعالیت کرده است. ما دوباره اخطار دادیم و در 10 روز آینده دوباره پلمب می کنیم، اما چه فایده ای دارد؟ پلمب یک واحد صنفی دیگر وارد یکی از نانوایی های بولوار فکوری می شوم. فروشنده قیمت نان بربری را دو هزار و 500 تومان اعلام می کند، در حالی که قیمت مصوب آن هزار و 150 تومان است. اسماعیل صباغیان، رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی درباره تخلف این واحد صنفی می گوید: این نانوایی علاوه بر گران فروشی، نرخنامه هم ندارد. همکاران ما در اتحادیه می گویند به دلیل این که برای جوازش اقدام نکرده، قبلا اخطار پلمب به این نانوایی داده شده است. همچنین قبلا در سامانه 135 گزارش های مردمی علیه این نانوایی زیاد بوده است. بنابراین فرم تخلف دایر بر نصب نشدن نرخنامه و گران فروشی و روزهای کاری اش تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات ارجاع می شود و تا آخرشب یا تا 26 اردیبهشت پلمب آن صورت می گیرد.