بلیط هواپیما

تربيت و امنيت

اتفاق قابل توجه و تاملي كه امسال در هفته معلم روي ‌داد، حضور فرمانده‌هان سپاه در مدارس و تقدير از معلمان با اهداي گل و لوح سپاس بود كه به اين شكل گسترده و هماهنگ بي‌سابقه بوده است، اتفاقي كه در اين روزهاي پر اعتراض و سال‌هاي پر از حادثه در حوزه آموزش و پرورش به ويژه در شرايطي كه فعالان صنفي معلمان از برخوردهاي امنيتي و قضايي گله‌مند هستند بي‌ترديد داراي پيام ويژه‌اي است. خود من در كلاس درس شاهد اين اتفاق بودم و صرف‌نظر از واكنش‌هاي معلمان و دانش‌آموزان برايم نسبت ميان تربيت و امنيت مهم است و به بهانه اين اقدام پرسشي در ذهنم مطرح و پررنگ شده است كه بين اين دو مقوله مهم چه نسبتي مي‌تواند وجود داشته باشد، البته قبلا در يادداشت‌هايي به اهميت سه‌گانه تربيت، سلامت و امنيت پرداخته بودم اما تاكنون بصورت جدي پيرامون نسبت تربيت و امنيت انديشه نكردم و ننوشتم. در نگاه نخست چنين به نظر مي‌رسد كه امنيت مقدم بر تربيت است و حتي بر همه‌چيز مقدم است و مي‌شود مصاديق زيادي به عنوان شاهد مثال آورد كه اگر امنيت نباشد درس و مدرسه‌اي نخواهد بود و تربيتي شكل نخواهد گرفت واقعيتي كه در حال حاضر در مناطق مختلفي از جهان نيز شاهد آن هستيم اما آن‌روي سكه بيانگر اين واقعيت است كه نيروهاي امنيتي براي برقراري امنيت نيازمند تربيت هستند و بدون نيروهاي تربيت‌شده‌اي كه داراي نگرش، بينش و مهارت لازم براي ايفاي نقش‌هاي امنيتي در حوزه‌هاي مختلف باشند امكان تحقق امنيت همه‌جانبه در ابعاد مختلف ميسر نخواهد شد. 
علاوه بر آموزش‌هاي تخصصي و تربيت حرفه‌اي آنچه‌ به عنوان تربيت عمومي و پايه‌اي تضمين‌كننده است دوره مدرسه است دوره دوازده ساله‌اي كه كودكان و نوجوانان شاكله اصلي شخصيت‌شان شكل مي‌گيرد و به‌عبارتي مهارت‌آموزي‌هاي دوره دانشگاهي و تحصيلات تكميلي زماني مي‌تواند كارآمد، موثر و مفيد باشد كه افراد در تربيت عمومي و دوره مدرسه به خوبي تربيت شده باشند. 
لذا به نظر مي‌رسد تربيت بر امنيت و بر هر مقوله ديگري اولويت دارد و اگر حضور نيروهاي امنيتي در مدارس براي تقدير از متوليان تربيت را به اين معنا تلقي كنيم كه تاكيدي است بر اهميت تربيت و جايگاه مدرسه، بايد خرسند و اميدوار باشيم كه ساير نهادها و دستگاه و در راس همه سياست‌گذاران و تصميم‌گيران و تصميم‌سازان بر اين تقدم و اهميت باور داشته باشند و عملا در اين مسير گام بردارند تا برخورداري از يك نظام آموزشي كارآمد كه يك مطالبه ملي و ديرينه است محقق شود.