ابرهای تیره وین کنار می روند

هادی محمدی – در تیره ترین روزهای مذاکرات وین برای احیای برجام، به نظر می رسد سفر 48 ساعته انریکه مورا نماینده ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته ای به تهران توانسته تا حدی ابرهای تیره را کنار بزند و امیدها را برای رسیدن به توافقی که بیش از یک سال است برای رسیدن به آن تلاش می شود، بیشتر کند. نشانه این فرضیه چیست؟ توئیت اخیر امیرعبداللهیان وزیرخارجه ایران و موضع مثبت او برای آینده و اظهارات جدید جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که حتی درباره از سرگیری مذاکرات وین امیدوارانه تر از گذشته سخن گفته است. در این میان به نظر می رسد کارشکنی های گاه و بی‌گاه و ظاهری و پنهانی مخالفان توافق به ویژه صهیونیست ها هم چندان کارساز نبوده تا جایی که در اقدامی مشکوک و کم نظیر، انریکه مورا و همراهانش در فرودگاه فرانکفورت آلمان توسط ماموران امنیتی این فرودگاه دستگیر و بازرسی شدند اما نتوانست تاثیر چندانی بر فضای جدی ایجاد شده بگذارد. در کنار این تحولات، برخی گمانه زنی های رسانه ای خبر از پیشنهادهایی از سوی آمریکا می دهند یا از استقبال ایران از برخی ابتکارات جدید اروپا سخن می گویند و این در حالی است که همچنان دو طرف همدیگر را به تصمیم سیاسی ترغیب و تشویق می کنند و منتظر رفتار مناسب طرف مقابل هستند. به نظر می رسد پس از این سفر، تحولات روزهای آینده می تواند بهتر از گذشته افق آینده توافق هسته ای احتمالی را روشن و امیدواری ها را بیشتر کند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه  در کنفرانسی خبری بیان کرد: پس از آن که مورا به ایرانیان این پیغام را رساند که وضعیت بدین شکل نمی‌تواند ادامه پیدا کند، جواب ایران «بسیار مثبت» بود. بورل به خبرنگاران در نشست وزیران خارجه گروه ۷ گفت: این مسائل نمی‌تواند یک شبه حل شود. بگذارید بگوییم که مذاکرات بلوکه شده بود و حال آزاد شده است. مسائل بهتر از آن چه انتظار می‌رفت پیش رفته است. چشم‌انداز برای حصول توافق نهایی وجود دارد. همزمان با بازگشت انریکه مورا به اروپا و واکنش مناسب بورل به این سفر و گفت وگوهای صورت گرفته، حسین امیرعبداللهیان با اشاره به حضور «انریکه مورا» هماهنگ کننده گفت وگوهای وین نوشت: در توافق با آقای بورل، سفر آقای مورا به تهران و گفت وگوهایش با همکارم آقای باقری، فرصت مجددی بود تا بر ابتکارات برای حل موضوعات باقی مانده مذاکرات وین متمرکز شویم. توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است، اگر آمریکا تصمیم سیاسی خود را بگیرد و به تعهداتش پایبند باشد. بازداشت موقت مورا در آلمان! اما نکته جالب در این میان توئیت عجیب انریکه مورا پس از بازگشت از تهران بود. معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به هنگام بازگشت از گفت وگوهای خوب و رو به جلوی خود در تهران، در آلمان به طور موقت بازداشت و تلفن همراهش ضبط شد. ایرنا نوشت: این اتفاق گویای نکات مهمی در پشت پرده ماجراست. به نظر می رسد رژیم و لابی صهیونیستی مثل سابق که با هر گونه پیشرفت در گفت وگوها مخالف و از آن نگران بوده است، قصد مانع تراشی در روند گفت وگوها را دارد و در این مسیر از هیچ تلاش و اقدامی فروگذار نمی کند. در ماجرای فرانکفورت زمینه مخالفت با پیشرفت در گفت وگوهای هسته ای دیده می شود که از طریق فشار بر فردی که به دنبال تحقق توافق است، اتفاق می‌افتد و دیگری حمایت از جلالی بوده که عامل رژیم صهیونیستی است. مخرج مشترک این دو موضوع، منافع رژیم صهیونیستی و دوستان آن است اما از همه مهم تر، اقدامات فوق که ناشی از دستپاچگی و آشفتگی لابی صهیونیستی و جبهه مخالف با توافق در وین است، یک نشانه مهم و جدی مبنی بر این است که با پیشرفت های اخیر در گفت وگوهای تهران، مذاکرات وین به مراحل نهایی خود رسیده است.