بلیط هواپیما

بنزین کلیدواژه جدید برای سیاسی کاری

آرمان ملي: در تاريخ 21 خرداد ماه گزارشي تحت عنوان «بنزين نريزيد روي قيمت بنزين» در روزنامه منتشر شده بود که در آن با استناد به موضع‌گيري‌هاي مختلف مسئولان دولت سيزدهم که هرگونه شايعه در زمينه افزايش قيمت بنزين را حداقل تا پايان سال 1401 تکذيب کرده بودند به بررسي برخي از گزارش‌ها در رسانه‌هاي همسو با دولت پرداخته شده بود که همزمان با اين شايعات و فضاي پر ابهام حاکم بر جامعه از گراني بنزين در کشورهاي اروپايي خبر داده بودند همچنين در اين گزارش‌ها بارها از قيمت واقعي 17 هزار توماني به ازاي هر ليتر بنزين سخن گفته شده که نشان دهنده ميزان يارانه پنهاني است که در اين محصول استراتژيک نهفته و هزينه‌هاي بالايي را به دولت‌ها و اقتصاد کشور تحميل مي‌کند موضوعي که به اعتقاد نگارنده همزماني اين سلسله گزارشات و در حاليکه دولت اعلام کرده تا پايان امسال برنامه‌اي براي گراني بنزين ندارد به نوعي کمپيني رسانه‌اي براي هدايت و آماده سازي افکار عمومي براي مواجه با سخت‌ترين تصميمي است که دولت سيزدهم از آن خبر داده است، اگرچه که تجربه نشان داده در تمامي دولت‌ها فارغ از سمت و سوي سياسي هر زمان تکذيب شايعات با جوسازي‌هاي رسانه‌اي همسو شده نتيجه همان چيزي بوده که دولت نسبت به آن موضع‌گيري کرده است حال پس از انتشار اين گزارش وزارت نفت جوابيه‌اي را به روزنامه ارسال کرده که در ادامه مي‌خوانيد:
1- برخلاف نظر نويسنده گزارش روزنامه آرمان ملي، بررسي رد و مسير انتشار شايعات درخصوص افزايش قيمت بنزين و تکرار آن در هفته‌هاي اخير با وجود تکذيب‌هاي مکرر مسئولان دولت و مديران وزارت نفت، از سوي برخي رسانه‌هاي يک جريان خاص و عمدتا منتقد دولت مطرح و پيگيري شده و اتفاقا اين کار نه «به باور برخي از کارشناسان در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي و روانکاوي اجتماعي؛ بخشي از عمليات رواني سنجش باورپذيري مردم و اعتماد آنها به دولت» که کليدواژه جديد برخي جناح‌ها براي سياسي کاري، التهاب آفريني و ساختن کوه از کاه مي‌نمايد.
2- انتشار اخباري از وضع قيمت بنزين در ساير کشورها به ويژه پس از نوسانات قيمت جهاني نفت موضوع جديدي نيست و از سال‌هاي گذشته و در دولت قبل به دفعات رسانه‌ها گزارش‌هايي از نرخ بنزين در کشورهاي همسايه، اروپا و آمريکا انتشار مي‌دادند و البته نويسندگان روزنامه آرمان ملي و ساير رسانه‌هاي همسو، هيچگاه اين کار را «تشکيل کمپيني براي هدايت و آماده سازي افکار عمومي براي افزايش قيمت بنزين» از سوي دولت وقت تلقي نمي‌کردند، اما اينکه اکنون ناگهان انتشار اين اخبار را هدفمند و در راستاي آماده‌سازي افکار عمومي براي افزايش قيمت بنزين مي‌دانند و سعي دارند با بافتن رطب و يابس، آن را در ذهن مخاطبان خود جا بيندازند، آن را بيشتر به يک بازي جناحي به قصد التهاب آفريني و توليد نگراني تبديل کرده است.
3- دولت سيزدهم در طول مدت مسئوليت خود نشان داده است در ارتباط با افکار عمومي شفاف و خودماني بوده و تصميمات خود را پنهان از مردم نگه نمي‌دارد و مشکلات، راهکارها و طرح و برنامه‌هاي خود را بدون لکنت و صادقانه با افکار عمومي در ميان مي‌گذارد، از جمله در حمله سايبري آبان سال گذشته به سامانه سوخت کشور که به قصد عصبانيت مردم و برهم زدن آرامش جامعه از سوي دشمنان ايران عزيز طراحي و اجرا شد، با اطلاع‌رساني شفاف و پاي کار آمدن تمام ارکان دولت از شخص رئيس‌جمهور محترم تا ساير مديران ارشد دولت و وزارت نفت، اين توطئه خنثي و به نقطه‌اي روشن از حسن اعتماد مردم به خدمتگزاران خود تبديل شد.

4- بيان مشکلات و معضلات به ويژه در خصوص اصلاح الگوهاي مصرف، به ويژه مصرف بهينه انرژي از ساليان گذشته همواره مورد تاکيد بوده به گونه‌اي که مقام معظم رهبري شعار سال 1388 را اصلاح الگوي مصرف انتخاب کردند. متأسفانه غفلت و بي‌عملي دولت‌هاي قبل نسبت به اين موضوع حساس سبب شده است امروز با انباشت مسائل در اين زمينه مواجه باشيم و اکنون رفع اين مشکلات هرچند بسيار دشوار شده است، اما با اين وجود، دولت سيزدهم مصمم است براي صيانت از منابع بين نسلي و کاهش هدرروي انرژي با همراهي مردم و اعمال سياست‌هاي تشويقي براي کاهش مصرف و اقدامات سلبي براي جلوگيري از مصرف بي‌رويه انرژي اساسي در اين زمينه گام بردارد.
5- آنچه مسلم بوده و تاکنون بارها بر آن تاکيد شده اين است که «در حال حاضر دولت برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين ندارد و انتشار شايعات و برخي قيمت‌هايي که در رسانه‌ها انتشار مي‌يابد صرفا حدسيات و سناريوسازي در اين زمينه و عاري از حقيقت است.» توصيه ما به رسانه‌ها و به ويژه روزنامه آرمان ملي اين است درخصوص قيمت بنزين، با تيترهاي جنجالي و برآمده از شايعات، فضاي فکري مخاطبان خود را بي‌جهت مشوش و آلوده به شايعات نکنند.
پاسخ آرمان ملي
در جوابيه وزارت نفت که معتقد است «بنزين» کليدواژه جديد براي سياسي کاري است آنچه حائز اهميت است اتهامي است که اين وزارتخانه متوجه رسانه‌هاي منتقد کرده و تاکيد دارد که در دولت گذشته نيز رسانه‌هاي همسو گزارش‌هاي مشابهي در خصوص وضعيت بنزين درباره کشورهاي ديگر منتشر کرده‌اند. اما هيچگاه اتهام ايجاد کمپين براي هدايت افکار عمومي از سوي دولت وقت تلقي نشده است. بنابراين رسانه‌هاي منتقد هستند که « به باور برخي از کارشناسان در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي و روانکاوي اجتماعي؛ بخشي از عمليات رواني سنجش باورپذيري مردم و اعتماد آنها به دولت» برآمده و بنزين نيز کليدواژه جديد برخي جناح‌ها براي سياسي کاري، التهاب آفريني و ساختن کوه از کاه است. البته برخلاف ادعاي وزارت نفت رسانه‌هاي همسو با دولت قبل هيچگاه در اوج شايعات سعي نکرده‌اند با ارائه گزارشاتي که بيش از هر چيزي به افزايش التهابات دامن مي‌زند، به نوعي جاده صاف کن سياست‌هاي آينده دولت باشند و آنچه باعث شده تا نگارنده به جريان سازي برخي از رسانه‌هاي حامي دولت اعتقاد داشته باشد، همزماني همين گزارشات به تعبير وزارت نفت ساده با شايعات حاکم بر فضاي پر التهاب جامعه است. البته اين وزارتخانه در ادامه اطلاع‌رساني صورت گرفته در زمان حمله سايبري به سامانه سوخت کشور را نمونه بارز شفافيت در دولت عنوان کرده است که البته ترديدي وجود ندارد در آن برهه همين شفافيت باعث کاهش تبعات اجتماعي اين اخلال بوده است. اگرچه که اين ماجرا مويد اين موضوع نيست که اساسا وزارت نفت در حاليکه بارها موضعگيري خود را درخصوص قيمت بنزين اعلام کرده، چرا بايد از بررسي سياست‌هاي رسانه‌هاي ديگر از سوي نگارنده و رسانه‌هاي منتقد برآشفته شود مگر آنکه در اين گزارشات چيزي به جز يک موضوع ساده درباره وضعيت بنزين در کشورهاي اروپايي و قيمت واقعي 17 هزار توماني براي بنزين نهفته باشد؟
سایر اخبار این روزنامه
صنايع دارويي یك گام مانده به تعطيلی مـا پاسـخ سوالات جعلي را هم، داديم حذف یـارانه ســوخت هواپیمــا اظهارات وزيرخارجه عراق غيرمنطقي بود از تكذيب نـامه بـايدن تـا قيمت بنزيــن «من اشتباهی بودم»؛ سرانجام از وزارت رفت؛ شد مشاور! کودکان همچنان قربانی کلاهبرداری‌های بزرگ اینترنتی بنزین کلیدواژه جدید برای سیاسی کاری هماهنگی تیم اقتصادی بیشتر می‌شود؟ «واقعیت‌های کفِ خیابان» را تحلیل کنید بهتر بود روش دیگری اتخاذ می‌شد راه احیای برجام تاملی بر قطعنامه شورای حکام موانع توافق برجام؛ تندروهای داخلی -بدعهدی امريكا هوای ابری میان بهارستان و پاستور تحمل ها پايين، بی برنامگی بالا؛ فجايع، نبايد عادی بشوند! قيمت گذاری دستوری بحران قيمت ها را حل نمی‌كند پرستاران جديد جذب مي شوند کار تیم‌ملی در جام‌جهانی سخت است سیاست دولت ایران گسترش روابط با کشورهای همسایه است سن ســرطان، كم و كمتر شد... افت ارز؛مـوقتــی هست-نيست... اکثر خطاهای دهک بندی از طرف کاربران است ايران: اخراج يک شرم تاريخي براي لندن بود توجه به کرامت انسانی آخرین تلاش‌ها برای ایجاد امید سرنوشت نامشخص برجام سروری: روسیاهی برای زغال می‌ماند!