بلیط هواپیما

پیشنهاد پرداخت ریالی به الکس نوری!

دون شک یکی از مهم‌ترین موارد در مذاکرات الکس نوری مربی ایرانی - آلمانی با باشگاه استقلال، به توافق رسیدن پیرامون رقم قرارداد و شکل پرداخت آن بود البته بارها این حرف را در فوتبال ایران از زبان مدیران و مربیان شنیده‌ایم که هنگام مذاکرات کمترین وقت برای به توافق رسیدن در رابطه با مبلغ مندرج در قرارداد صرف شده اما همه می‌دانند که چنین چیزی اصلاً صحت ندارد و اتفاقاً بیشترین اختلافات بویژه هنگامی که کار طرفین به بن‌بست می‌رسد بر سر همین مسأله ایجاد می‌شود! برخی افراد نزدیک به باشگاه استقلال پیشنهادی را مطرح کرده بودند که به موجب آن دستمزد الکس نوری در صورت پیوستن به استقلال به صورت ریالی پرداخت شود چون پدر او ایرانی است و طبق قانون هیچ مشکلی برای دریافت اسناد هویت ایرانی ندارد. البته با توجه به اینکه نوری در آلمان زندگی می‌کند بسیار بعید به نظر می‌رسد چنین پیشنهادی را بپذیرد و همین اتفاق هم افتاد تا موضوع شکل قرارداد یکی از بهانه‌های عدم توافق طرفین باشد.