بلیط هواپیما

جمهوری اسلامی ایران مدافع حقوق بشر است


گروه سیاسی: دبیر ستاد حقوق بشر گفت: جمهوری اسلامی ایران، مدافع حقوق بشر است و تلاش جمهوری اسلامی ایران در دخالت دادن مردم در تعیین حق سرنوشتشان در جهان بی نظیر است. کاظم غریب آبادی در اولین نشست کمیته صیانت از حقوق مردم، گفت: کمیته صیانت از حقوق مردم تقویت کننده اقدامات حقوقی بشری است که تاکنون انجام شده است. جمهوری اسلامی ایران مدافع حقوق بشر است و انقلاب جمهوری اسلامی انقلابی حقوق بشری است؛ چرا که با حذف نهادهای دیکتاتوری نهادهای مردمی را حاکم کرد و ۱۴ تا ۱۵ نهاد مرتبط با حقوق مردم در کشور مانند ستاد حقوق بشر ایجاد شده است. دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه حقوق بشر محدود به قوه قضاییه و دولت نیست بلکه شامل حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‎شود، گفت: غربی‎ها قصد دارند حقوق بشر مدنظر خود را به دیگر کشورها تسری بدهند تا بتوانند براساس آن، از کشورهای دیگر نقد کنند یا به آنها فشارهای با انگیزه سیاسی وارد کنند.
غریب آبادی ادامه داد: چهار کارگروه پیش بینی کردیم که ماهانه جلساتی برگزار خواهند کرد و کارگروه سمن‎ها نیز در ادامه اضافه خواهد شد و پیگیری درخواست‎‌های مردمی نیز وظیفه کارگروه های مذکور است.دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: تشکیل کمیته صیانت از حقوق مردم گامی مبارک است و ظرفیت مناسبی برای صیانت از حقوق مردم با تعامل بیشتر ستاد حقوق بشر و قوای سه گانه با تشکیل این‌ کمیته ایجاد شده است. غریب آبادی با اشاره به اینکه ستاد حقوق بشر به عنوان یک نهاد فراقوه‎ای ۱۷ سال قبل ایجاد شد، گفت: کار ما هماهنگی، طراحی و هدایت و نظارت بر همه موضوعات مربوط به حقوق بشر در داخل و خارج از کشور است.