بلیط هواپیما

ارزیابی ما از د ور اخیر مذاکرات د ر بغد اد مثبت است

آرمان ملي: وزير امور خارجه کشورمان و فواد حسين وزير امور خارجه عراق در گفت‌وگوي تلفني موضوعات مورد علاقه دو کشور در موضوعات دوجانبه، منطقه‌اي و گفت‌وگو‌ها براي لغو تحريم‌ها را مورد گفت‌وگو و تبادل نظر قرار دادند. حسين اميرعبداللهيان با قدرداني از اقدامات دولت عراق در زمينه تسهيل گفت‌وگو‌ها براي حضور حجاج ايراني بيت‌ا... الحرام در حج جاري، ابراز اميدواري کرد با تلاش مسئولان حج عربستان سعودي، فريضه حج تمتع به خوبي و بدون هرگونه مشکلي براي حجاج تمامي کشور‌هاي اسلامي و از جمله حجاج کشورمان انجام پذيرد. وي در خصوص مناسبات تهران و رياض گفت: ارزيابي ما از دور اخير مذاکرات در بغداد مثبت است و تهران از اجرايي کردن نتايج مذاکرات فيمابين استقبال مي‌کند. اميرعبداللهيان با اشاره به سفر اخير وزير کشور عراق به تهران توافقات انجام شده در خصوص تردد زميني زوار در آينده نزديک و از جمله اربعين را حائز اهميت خواند. رئيس دستگاه ديپلماسي کشورمان با قدرداني از مهمان‌نوازي مردم و دولت عراق از زوار ايراني در ايام اربعين حسيني(ع)، ابراز اميدواري کرد در بازگشايي مرز‌هاي زميني، تسريع شود. اميرعبداللهيان در موضوع گفت‌وگو براي لغو تحريم‌ها بيان کرد: در حالي که تبادل پيام‌ها بين آمريکا و ايران از مسير نماينده اتحاديه اروپا تداوم داشت به يک باره کاخ سفيد ايده صدور قطعنامه در آژانس را مطرح کرد. وزير امور خارجه کشورمان افزود: هدف آمريکا از طرح قطعنامه در آژانس، امتيازگيري سياسي در ميز مذاکره است. وي در ادامه تاکيد کرد: ما همواره غرب را به مسير ديپلماسي فراخوانديم و حتي به ابتکار ايران و چند روز قبل از نشست اخير آژانس، طرحي سياسي براي تداوم گفت‌وگو تا رسيدن به توافق نهايي روي ميز قرار گرفت. وزير امور خارجه کشورمان افزود: در مقابل رفتار غيرسازنده آمريکا در آژانس، اقدام متقابل ما نيز افزايش فعاليت هسته‌اي صلح‌آميز ايران در چارچوب قانون مجلس شوراي اسلامي بود. اميرعبداللهيان اضافه کرد: ما ديپلماسي را بهترين مسير براي نيل به توافق خوب، قوي و پايدار مي‌دانيم، اما در مقابل رفتار قلدرمآبانه، واکنش ما بر مبناي اقتدار است. فوادحسين وزير امورخارجه عراق نيز در اين گفت‌وگوي تلفني با ابراز خرسندي از روند گفت‌وگو‌هاي جاري بين جمهوري اسلامي ايران و عربستان، بر اراده دولت عراق در زمينه تداوم تسهيل گري در اين خصوص تا برقراري گفت‌وگو‌هاي مستقيم بين وزراي خارجه دو کشور و بازگشت مناسبات به حالت طبيعي تاکيد کرد. فواد حسين همچنين ديدگاه کشورش در خصوص ضرورت نيل به نتايج نهايي در حوزه گفت‌وگو‌هاي مربوط به برجام را مورد تصريح قرار داد و افزود: عراق همواره آمريکا و طرف‌هاي غربي را به حل مشکلات و برطرف کردن تحريم‌ها تشويق کرده است.