بلیط هواپیما

تاثیر‌کاهش‌ساعات‌کار‌بر‌فضای‌کسب‌و‌کار

یک فعال حوزه کار معتقد است تغییر یکباره ساعات کار بر فعالیت صنوف و کسب و کارها تاثیر میگذارد و این کاهش نباید موجب توقف خط تولید کارخانهها و تعطیلی فعالیت کارگران در مجموعه ها و شهرکهای صنعتی شود. ناصر چمنی در گفتوگو با ایسنا در ارزیابی اجرای طرح کاهش ساعات کار و تاثیر آن بر فضای کسب و کار اظهار کرد: بدون تردید کاهش ساعات کار برای صرفه جویی در مصرف برق خوب است ولی این طرح در فضای کسب و کار تاثیر می گذارد چون وقتی به یکباره ساعات کار را تغییر میدهیم روی فعالیت کسبه، بانکها و واحدهایی که تا قبل از آن با شرایطی مشغول کار بودند دچار تغییر می شود و ممکن است برخی مجموعه ها نتوانند خود را با این تغییرات
وفق دهند. وی افزود: ممکن است اجرای این طرح در برخی استانها
مثل خوزستان جواب بدهد ولی در کلان شهرهایی مثل تهران فضای کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهد به خصوص آنکه به مجموعه های تولیدی و شهرکهای صنعتی
و کارخانهها بگوییم که ساعات کارشان را کاهش بدهند. چمنی ادامه داد: با قطع برق یا کاهش ساعات کار در نواحی صنعتی و کارخانه ها کارگران آسیب می بینند و ناچار به تعطیلی یا توقف خط تولید میشوند و این امر به کارفرما

ضربهمیزند. به گفته این فعال حوزه کار، وقتی خط تولید کالایی متوقف
میشود، محصول دیر به بازار عرضه میشود در نتیجه بازار به دلیل کمبود کالا واکنش نشان میدهد؛ از سوی دیگر کارگرانی که به کار در شیفت اضافه امید بستهاند به دلیل تعطیلی کار، اضافه کاری خود را از دست میدهند و به کار
در شغل های کاذب روی میآورند.