بلیط هواپیما

سید حسین نقوی حسینی: حذف یارانه سوخت هواپیما باید مورد ارزیابی قرار گیرد

آرمان ملي: يک نماينده مجلس دهم، درباره افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در دولت‌هاي اخير اظهار داشت: وقتي كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس نهم و دولت دوم احمدي‌نژاد مطرح شد بحث‌هاي زيادي صورت گرفت و نهايتا آنچه مجلس تصويب كرد اين بود كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بايد در مدت 5سال به 90 درصد فوب خليج‌فارس برسد و طبق آن قانون دولت موظف بود نزديك 20درصد سالانه به قيمت حامل‌هاي انرژي اضافه كند تا نهايتا بعد از پايان اين مدت قيمت حامل‌هاي انرژي به ميزان مطلوب برسد. يعني آزادسازي قيمت‌ها به تدريج صورت بگيرد و دولت نيز سالانه به‌صورت نقدي، اشتغال و تامين اجتماعي به مردم يارانه پرداخت كند اما متأسفانه انجام نشد و افزايش تدريجي نيز صورت نگرفت تا اينكه در دولت دوم روحاني فنر جمع شده رها شد و بدون پيش‌بيني يارانه و زيرساخت، قيمت سوخت بالا رفت. نقوي حسيني در ادامه درباره لزوم حذف يارانه‌هاي پنهان افزود: حذف يارانه‌هاي پنهان كه مربوط به بخش‌هاي گسترده‌اي از محصولات مي‌شود و در بخش‌هايي يارانه مي‌پردازيم كه اتفاقا استفاده كننده از اين بخش از يارانه‌ها طبقات متمول هستند و كساني هستند كه وضع مالي خوبي دارند و از اين يارانه استفاده مي‌كنند به‌نظر من دولت بايد سراغ حذف اين نوع يارانه‌ها برود و حذف آن در اولويت قرار بگيرد اما اينكه چرا ابتدا از آرد شروع شد دولت استدلال‌هاي خود را دارد اما بهتر بود از يارانه‌هاي پنهان ديگر شروع مي‌شد.