بلیط هواپیما

ارايه خدمات بهداشتي و درماني به يك‌هشتم جمعيت كشور

رييس دانشگاه علوم پزشكي ايران با اشاره به اهميت حفظ جايگاه نخست جهان در شاخص سلامت و رفاه براساس رتبه‌بندي تايمزگفت: يك‌هشتم جمعيت كشور خدمات بهداشتي و درماني از دانشگاه علوم پزشكي ايران دريافت مي‌كنند. به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايران، دكتر عبدالرضا پازوكي در نشست خبري يكشنبه بيست‌ونهم خرداد 1401 از كسب جايگاه اول جهاني دانشگاه علوم پزشكي ايران در شاخص بهداشت و رفاه به عنوان يك دستاورد بزرگ ملي ياد كرد و گفت: نسل اوليه دانشگاه‌ها بر آموزش تمركز داشتند اما در دانشگاه‌هاي نسل دوم، پژوهش نيز مورد توجه قرار گرفت. وي با بيان اينكه در تعريف دانشگاه‌هاي نسل سوم گفته شد كه آموزش و پژوهش بايد موجب توليد يك محصول شوند، افزود: در سال‌هاي اخير جامعه‌محور بودن و پاسخگويي به نياز شهروندان كليدواژه دانشگاه‌هاي نسل نو شده و تاكيد مي‌شود كه دانشگاه‌ها بايد در قبال جامعه مسووليت‌پذير باشند. پازوكي گفت: اضافه شدن ارايه خدمات بهداشتي و درماني در دهه شصت شمسي به وظايف دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ايران موجب شده تا در تحقق شاخص‌هاي دانشگاه‌هاي نسل پنجم پيشتاز باشيم. وي با بيان اينكه بيش از ۵.۵ ميليون تحت پوشش خدمات ۱۴۱ مركز و ۲۲۰ پايگاه سلامت دانشگاه علوم پزشكي ايران هستند، افزود: علاوه بر اين جمعيت نيز، حدود ۴ ميليون نفر نيز از مناطق غرب استان تهران و همچنين اتباع ساير كشورها از خدمات ما استفاده مي‌كنند؛ در واقع يك‌هشتم جمعيت كشور تحت پوشش خدمات دانشگاه علوم پزشكي ايران قرار دارند. رييس دانشگاه علوم پزشكي ايران يادآور شد: شاخص تاثير‌گذاري در جامعه از سال 2019 به شاخص‌هاي ارزيابي تايمز اضافه شده و دانشگاه علوم پزشكي ايران بر اساس آخرين رتبه‌بندي سال 2022 در شاخص رفاه و سلامت جامعه، رتبه اول را بين يك هزار و 101 دانشگاه از 96 كشور به دست آورده است. او با بيان اينكه حضور دانشجويان در مراكز بهداشتي و درماني موجب شده تا آموزش با ارايه خدمت به مردم همراه باشد، خاطرنشان كرد: حفظ اين جايگاه بين‌المللي از كسب آن مهم‌تر است و بايد تلاش خود را مضاعف كنيم تا كيفيت و كميت خدمات خود را متناسب با شأن مردم ارتقا دهيم.