بلیط هواپیما

ضرورت اصلاح مدیریت شرکت‌های دولتی


محسن زنگنه
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

بخش خصوصی که چند هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده یا کسی که مالک ده‌ها هکتار زمین کشاورزی است را هم باید جزو مردم بشناسیم،از نظر من مردم هر فردی غیر از دولت که شامل دانشگاه، نخبگان و بخش خصوصی هم می‌شود.
چرا می‌گوئیم در واگذاری‌ها چند درصد از سهام این شرکت در اختیار فلان نهاد حاکمیتی بماند؟ پاسخ می‌گویند که مشکل امنیتی ایجاد می‌شود؛ مگر چه مشکلی ایجاد می‌شود؟
از دهه ۶۰ تفکر سوسیالیستی شکل گرفت که نام آن را حمایت از مردم گذاشتند اما نتیجه این شد که میلیاردهای ما کسانی هستند که در آن زمان با یک جفت دمپایی وارد شرکت‌های دولتی شدند ولی الان سوپر میلیارد هستند. چرا باید روز به روز تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد افزایش یابد آن هم به اسم حمایت از مردم از سوی برخی طبقه حاکم.


شهید بهشتی ترور شد به این خاطر که فکر وی حمایت از مردم بود، در خیابان‌های تهران شهید بهشتی را به عنوان سرمایه دار معرفی می‌کردند. باید آن تفکر را خاموش می‌کردند تا عده‌ای به اسم حمایت از مردم سر کار بیایند و سپس کسب مال کنند.
درست است امروز نجابت مردم به دلیل سلوک مردمی رئیس جمهور است و اگر مردم احساس کنند تیم حاکمیتی در حال دویدن است حتی اگر پیروز هم نشوند تشویقش می‌کنند اما باید در حوزه عدالت مراقب باشیم دچار تعریف جدیدی از عدالت نشویم.
عدالت این نیست که کف حقوق را به سقف برسانیم، اینکه یک استاد دانشگاه سی سال زحمت کشیده و حقوق بالای سی میلیون تومانی دارد را مشمول افزایش حقوق قرار ندهیم اما کسی که حداقلی بگیر است را ناگهان ۶۰ درصد افزایش دهیم.