بلیط هواپیما

لطمه قطعی برق به صنایع


اقبال شاکری
نماینده مردم تهران در مجلس

ضمن اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای افزایش تولید برق و جلوگیری از قطعی برق در صنایع مادر نظیر فولاد و سیمان، باید بیان کرد‌قطعی برق صنایع لطمه سنگینی به آنها وارد کرده و خسارات جبران ناپذیری به دنبال دارد، لذا ما با تصمیم قطعی برق صنایع موافق نیستیم.
وزارت نیرو تولید محور است،وزارت نیرو تا جایی که می‌تواند، تولید برق را افزایش می‌دهد اما باید در کنار این کار ضمن رعایت الگوی مصرف، به دنبال کاهش برق بدون درآمد یا همان پرت شبکه و استفاده غیرقانونی از شبکه برق باشیم. همچنین باید از دستگاه‌های کم مصرف استفاده کرد.
نباید با خاموشی صنایع به آنها لطمه زد،صنایع جزئی از کشور است قطعی برق صنایع به نفع مردم نیست. نتیجه قطعی برق صنایع، افزایش قیمت محصولات آن‌ها است.
اگر قرار بر قطعی برق صنایع هم باشد، باید از قبل به آنها اطلاع داده شود، نه اینکه بدون برنامه ریزی باشد و ما به ازای آن هم باید مشوق‌هایی پیش بینی شود.