بلیط هواپیما

اصلاحیه اداره کل مالیات درباره مالیات آستان قدس

پس از انتشار مصاحبه روز گذشته مدیرکل امور مالیاتی در بازدید از روزنامه خراسان، مبنی بر این که مالیات آستان قدس به‌حساب دولت واریز نمی‌شود و فرایند خاصی برای دریافت این مالیات وجود دارد ، روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی اصلاحیه‌ای را درباره این گفته معاون این اداره کل برای روزنامه خراسان ارسال کرده است. در این اصلاحیه آمده است؛ مالیات آستان قدس رضوی به‌حساب خزانه دولت واریز می‌شود درخور ذکر است این آستان مقدس مالیات تکلیفی، مالیات ارزش‌افزوده و مالیات عملیاتی، جمعی- خرجی را پرداخت می‌کند.