بلیط هواپیما

سر گمرك كلاه گذاشتند

بنفشه سام‌گيس 
طبق يك نامه رسمي كه طي روزهاي گذشته در اختيار «اعتماد» قرار گرفت، روزهاي پاياني سال قبل، سه شركت بسته‌بندي و وارد‌كننده و انباردار، در يك تباني موفقيت‌آميز، 27 هزار تن ذرت دامي وارداتي را، بدون دريافت مجوز، از محوطه گمرك بندر امام خميني خارج كرده‌اند در حالي كه اين محموله، به دليل آلودگي به ميزان بالاي آفت‌كش‌ها، اصلا اجازه ترخيص نداشته و حالا بايد سراغ پسماند اين محموله آلوده‌اي كه تا امروز خوراك ميليون‌ها راس دام شده را، در كود حيواني منتشر شده در مزارع و باغات كشاورزي گرفت! 
به استناد نامه‌اي كه روز 11 ارديبهشت ماه سال جاري با امضاي عليرضا توكل‌فرد؛ سرپرست اداره كل گمرك بندر امام خميني، خطاب به ابراهيم قهرودي؛ مديركل دفتر بازرسي و عملكرد گمرك ايران نوشته شده، 23 دي ماه پارسال، محموله ذرت دامي با حجم 68098 تن، توسط شركت توليدي بسته‌بندي «الف»، به منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني وارد و پس از ارايه 11 اظهارنامه به گمرك درباره محموله وارداتي، در انبارهاي شركت «ب» (مستقر در محوطه گمرك) تخليه شده است. كمتر از دو ماه بعد، اداره استاندارد، طي نامه مورخ 7 اسفند 1400، به گمرك بندر امام خميني اعلام مي‌كند كه محموله وارداتي شركت «الف» از نظر ميزان باقيمانده آفت‌كش‌ها، در آزمون اول منطبق با استاندارد نبوده اما با اين حال، بخشي از محموله، از گمرك خارج شده است. خروج چراغ خاموش بخشي از محموله ذرت‌هاي وارداتي شركت «الف» در حالي اتفاق افتاده بوده كه طبق مندرجات نامه سرپرست اداره كل گمرك بندر امام خميني، «اظهارنامه‌هاي مذكور (اظهارنامه‌هاي شركت الف) در مرحله صندوق بوده، حقوق ورودي محموله پرداخت نشده، مجوزهاي قانوني استاندارد و دامپزشكي محموله نيز اخذ نشده و طبق تاييد درب خروج، مجوزي براي خروج كالاي مربوط به شركت وارد‌كننده هم صادر نشده است.»
به دنبال بررسي‌هاي انجام شده درباره نحوه خروج اين محموله، معلوم مي‌شود كه يك روز پيش از واردات محموله 68 هزار تني شركت «الف» به گمرك بندر امام (22 دي 1400) شركت «ج» با ارايه اظهارنامه‌اي، واردات 65500 تن ذرت دامي و تخليه اين محموله در انبارهاي شركت «ب» (همان شركتي كه محموله شركت «الف» را هم تحويل گرفته بود) را به گمرك بندر امام اطلاع مي‌دهد و براي خروج اين حجم ذرت دامي، حقوق ورودي پرداخت كرده و مجوز قانوني خروج از گمرك هم دريافت مي‌كند. اما مجوز خروجي كه شركت «ج» دريافت كرده بوده، در هنگام خروج غيرمجاز محموله‌هاي آلوده شركت «الف» مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بنابراين، محموله وارداتي شركت «الف» كه ذرت‌هاي دامي آلوده به آفت‌كش با مقادير خارج از استاندارد بوده، در پوشش مجوزهاي قانوني شركت «ج» از گمرك خارج مي‌شود. 
تباني اين سه شركت (الف و ب و ج) براي خروج بدون مجوز 27 هزار تن ذرت دامي آلوده به مقادير غيرمجاز آفت‌كش، تا زماني كه اداره استاندارد نظر خود را درباره آزمايش نوبت اول بر محموله اعلام نكرده بوده، از چشم مسوولان گمرك بندر امام خميني پنهان مي‌ماند تا اينكه روز 9 اسفند پارسال، شركت «ب» كه انباردار محسوب مي‌شده (و روز 23 دي ماه پارسال هم محموله 68 هزار تني ذرت‌هاي وارداتي شركت «الف» را تحويل گرفته بوده) تاييد مي‌كند كه 27 هزار تن ذرت دامي متعلق به شركت «الف»، بدون دريافت مجوز، تحت لواي مجوز شركت «ج» از گمرك خارج شده است. 
در حالي كه بنا به شنيده‌هاي «اعتماد» محموله 27هزار تني غيرقابل ترخيص ذرت‌هاي دامي آلوده، توسط بيش از 1300 دستگاه كاميون از محوطه گمرك بندر امام خميني خارج شده، به استناد نامه رسمي سرپرست اداره كل گمرك بندر امام خميني، به دنبال اين اتفاقات، طي هماهنگي اداره استاندارد با حراست گمرك و اداره كل بنادر، انبارهاي محتوي باقي محموله وارداتي شركت «الف» پلمب شده علاوه بر آنكه گمرك بندر امام خميني، دو روز بعد از افشاي اين تباني و در تاريخ 11 اسفند 1400، عليه سه شركت الف و ب و ج، به عنوان شركت بسته‌بندي و شركت انباردار و شركت وارد‌كننده، به جرم مشاركت در قاچاق به مرجع قضايي اعلام جرم كرده و همچنين، با توجه به اهميت سلامت محور بودن موضوع، در نامه جداگانه‌اي در تاريخ 14 اسفند 1400، مراتب را به دادستان بندر امام خميني هم اعلام كرده كه البته بعد از دونوبت پيگيري در تاريخ‌هاي 28 اسفند پارسال و 21 فروردين امسال، تا امروز هيچ رايي براي متخلفان درباره اين پرونده صادر نشده است.