بلیط هواپیما

اصلاحيه

در يادداشت استاد هادي خانيكي در روز سه‌شنبه 30خردادماه 1401، تيتر «زيست سرطاني، امر اجتماعي ذهنيت فاجعه» به اشتباه «زيست سرطاني، امر اجتماعي» چاپ شد كه بدين‌وسيله از هادي خانيكي عزيز و مخاطبان روزنامه پوزش مي‌طلبيم.