بلیط هواپیما

ابهــــام در دوحـــــه

آرمان ملي- حميد شجاعي: مذاکرات احياي برجام در راستاي هماهنگي براي از سرگيري مذاکرات از روز سه‌شنبه 7تير با حضور انريکه مورا هماهنگ کننده مذاکرات برجام، علي باقري رئيس تيم مذاکره کننده ايران و رابرت مالي مسئول تيم مذاکره کننده آمريکا در دوحه قطر آغاز شد. که در نخستين روز شروع اين مرحله از مذاکرات با گفت‌وگوي «علي باقري» مذاکره کننده ارشد کشورمان و «انريکه مورا» معاون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا کليد خورد. آنطور که نورنيوز رسانه نزديک به شوراي عالي امنيت ملي از اتاق مذاکرات آورده است؛ است؛ در اولين روز، گفت‌وگوها بر سر موضوعات باقي مانده با «رويکردي فني و با جديت» دنبال شده است. اين در حالي است که فضاي حاکم بر مذاکرات با تمرکز بر «ابعاد تخصصي» هر يک از گروه‌هاي مورد گفت‌وگو پيگيري شده است. گرچه انريکه مورا به نمايندگي از اتحاديه اروپا نقش هماهنگ کننده مذاکرات و انتقال دهنده ديدگاه‌هاي طرف‌هاي ايراني و آمريکايي را بر عهده دارد لکن در مذاکرات سه‌شنبه شب صرفا گفت‌وگوها ميان او و علي باقري مذاکره کننده ارشد ايران جريان داشته است. قدر مسلم اين مذاکرات مي‌تواند زمينه‌ساز رسيدن به توافق کلي با حضور همه طرفين برجام باشد حال بايد ديد که روند مذاکرات چگونه خواهد بود. هر چند که برخي معتقدند که شايد مذاکرات غير مستقيم با آمريکا به نتيجه‌اي نرسد.
بدون دستاورد
مذاکرات 3 جانبه اما غير مستقيم ايران، آمريکا و نماينده اتحاديه اروپا در روز دوم چنان پيش رفت که به گفته رسانه‌ها چندان اميدوار کننده نبوده و نشست علي باقري، مذاکره‌کننده ارشد ايران با انريکه مورا، معاون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در قطر که قرار بود هفتم و هشتم تيرماه برگزار شود، به پايان رسيد. تسنيم به ‌نقل از منابع آگاه در مذاکرات، در جريان اين دور از گفت‌وگوها که به‌صورت غيرمستقيم بين ايران و آمريکا برگزار شد و اتحاديه اروپا نقش ميانجي و انتقال‌دهنده پيام را به‌عهده داشته آورده است؛ ايران مجدداً بر لزوم دستيابي به يک توافق پايدار تأکيد کرده اما آن چيزي که مانع از به نتيجه رسيدن اين دور از گفت‌وگوها شده، پافشاري طرف آمريکايي بر متن طرح پيشنهادي خود در وين7 است که شامل «تضمين براي انتفاع اقتصادي ايران» نمي‌شود، در واقع واشنگتن به‌دنبال احياي برجام به‌منظور محدود کردن ايران بدون دستاورد اقتصادي براي کشورمان است. همين مساله نيز باعث شده است به‌دليل ضعف دولت بايدن و عدم توانايي در تصميم‌گيري نهايي، احياي توافق هسته‌اي که صرفاً نياز به پذيرش خط قرمز ايران در انتفاع اقتصادي از اين رويداد از سوي آمريکا دارد، نشست دوحه هم فعلا تأثير خاصي در پيشرفت مذاکراتي نداشته باشد. مساله‌اي که موجب شده تا نماينده ارشد اتحاديه اروپا هم از اين رويکرد آمريکا در عدم تلاش براي احياي برجام، انتقاد کند.
براي رسيدن به يک توافق پايدار آمادگي داريم

وزير امور خارجه کشورمان در جمع کارکنان و خانواده‌هاي اعضاي سفارت جمهوري اسلامي ايران در ترکمنستان در بخشي از سخنان خود در خصوص روند تحولات گفت‌وگوها براي رفع تحريم‌ها با بيان اينکه ما براي رسيدن به يک توافق خوب، پايدار و قوي آمادگي داريم و در اين زمينه جدي هستيم، اظهار داشت: به رغم اينکه آقاي جو بايدن رئيس‌جمهور آمريکا مرتبا از کانال‌هاي مختلف پيام‌هايي را براي ايران ارسال مي‌کند و تأکيد مي‌کند که من اراده جدي دارم براي اينکه به توافق برسيم، ولي ما هنوز در عمل چيزي جز رفتارهاي مبتني بر فشار حداکثري دوره ترامپ در آمريکا را شاهد نيستيم. حسين اميرعبداللهيان گفت: به رغم اينکه لسان و زبان آقاي بايدن متفاوت است، ولي در مرحله عمل بايد ببينيم که در اين مرحله از گفت‌وگوها چه مقدار ادعاي آنها نسبت به داشتن نيت و اراده جدي واقعي است. وي افزود: ما جدي هستيم و از خطوط قرمز خود به هيچ وجه عبور نخواهيم کرد. خطوط قرمزي که در مذاکرات در سطح سياستگذاري و تصميم گيري در کشور ترسيم شده است، مبتني بر تامين حداکثري منافع ملي کشور است و اين موضوعي است که نسل‌هاي بعدي نيز درباره آن قضاوت مي‌کنند. رئيس دستگاه ديپلماسي بيان کرد: معتقدم اگر طرف آمريکايي نيت جدي داشته باشد و واقع بينانه برخورد کند، توافق در اين مرحله و در اين دور از مذاکرات در دسترس است.
راهي براي پيشرفت
سخنگوي سرويس سياست خارجي اتحاديه اروپا در يک کنفرانس خبري توضيحاتي را جهت شفـــاف‌سازي برگزاري مذاکــرات غيرمستقيم برجامي ميان ايران و آمريکا در قطر ارائه کرد. پيتر استانو، با اشاره به برگزاري مذاکرات غيرمستقيم برجامي ميان تيم‌هاي مذاکره‌کننده ايران و آمريکا در قطر، گفت: مذاکرات احياي توافق هسته‌اي از وين به جاي ديگري منتقل نشده است. وي در يک‌ کنفرانس خبري در بروکسل در اين باره بيان کرد: آنچه در حال حاضر در قطر در حال رخ دادن است، مذاکرات غيرمستقيم ميان ايران و آمريکا با تسهيل‌گري اتحاديه اروپاست. اين چيزي است که مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا شنبه گذشته در سفرش به تهران اعلام کرد و گفت که ما توانستيم مانع را از سر راه برداريم و پيش خواهيم رفت.