بلیط هواپیما

ارتقای حقوق معلمان برپایه عدالت

 ۴۵ تا ۹۰ درصد فوق‌العاده رتبه‌بندی در حکم کارگزینی مشمولان  به‌صورت جداگانه درج و ماهانه پرداخت می‌شود
 طی هفته آینده شیوه‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان نهایی و رتبه‌بندی در وزارت آموزش و پرورش   وارد عملیات اجرایی می‌شود 

​​​​​​​با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان که 12 تیرماه به تصویب هیأت وزیران رسید، تکلیف مشمولان رتبه‌بندی، نحوه تبدیل وضعیت نومعلمان، امتیازات و شرایط لازم برای احراز رتبه‌های پنج‌گانه و میزان افزایش حقوق ناشی از رتبه‌بندی مشخص شد. طبق ماده ۱۵ این قانون میزان افزایش حقوق ناشی از رتبه‌بندی در فیش حقوقی مشمولان اعلام شده است؛ با تعیین رتبه مشمول توسط هیأت ممیزه ذیربط، فوق‌العاده رتبه‌بندی مطابق ماده ۶ قانون به ترتیب برای رتبه‌های پنج‌گانه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب ۴۵ درصد، ۵۵ درصد، ۶۵ درصد، ۷۵ درصد و ۹۰ درصد مجموع امتیازات حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل در حکم کارگزینی مشمولان، به‌صورت جداگانه درج و ماهانه پرداخت می‌شود.

به گزارش ایسنا، رتبه‌بندی با انجام اصلاحات وارده در نهایت روز یکشنبه 12 تیر از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس‌ جمهور جهت اجرا، ابلاغ شد. یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، دوشنبه ۱۳ تیرماه پیرامون زمان اجرای رتبه‌بندی به ایسنا گفت: «بر اساس آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، شیوه نامه‌ نهایی قانون رتبه‌بندی معلمان در دست تدوین است؛ این شیوه‌نامه شامل جزئیاتی است که هیأت‌های ممیزه باید بر اساس آن کار کنند. تلاش ما بر این است که ان‌شاءالله با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی طی هفته آینده شیوه‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان نهایی و رتبه‌بندی در داخل وزارتخانه وارد عملیات اجرایی شود.»
در ادامه مروری بر بندهای مهم آیین‌نامه اجرایی ابلاغی خواهیم داشت:
بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، رتبه‌بندی معلمان مطابق قانون نظام رتبه‌بندی معلمان و این آیین‌نامه به‌منظور افزایش کیفی فرایند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام‌مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایتمندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش اجرا می‌شود.
 ماده ۳ آیین‌نامه به مشمولان رتبه‌بندی پرداخته است که مطابق آن، مشمولان این آیین‌نامه عبارتند از: مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان و نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی که در حال حاضر صرفاً در واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت تمام‌وقت دارند.
افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش‌ و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده‌اند از طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان - مصوب ۱۳۵۸ - شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن، مشمول این آیین‌نامه هستند.
آن  دسته از نیروهای اداری شاغل در پست‌های کارشناسی و بالاتر که بر اساس ضوابط و شرایط مربوط در یکی از عناوین موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان اشتغال یابند، از زمان تغییر سمت و شروع به خدمت معلمی مشمول نظام رتبه‌بندی می‌شوند. در صورت بازگشت مجدد به کار در سمت‌های اداری حسب شرایط ذیربط از فوق‌العاده رتبه‌بندی برخوردار نخواهند بود.
همچنین نیروهای فاقد کد شناسه استخدام مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاه‌های اجرایی (با حفظ پست سازمانی یا بدون آن)، کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی (به ‌استثنای مدیران و معاونان که از آموزش ‌و پرورش حقوق دریافت می‌کنند)، نیروهای مازاد یا در اختیار مدرسه، کلیه افرادی که از بیش از یک صندوق حقوق دریافت می‌کنند، افرادی که در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برند، افراد انتقالی به دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی و افراد مأمور به تحصیل مشمول این آیین‌نامه نیستند.
در  ماده ۴ آیین‌نامه، امتیازات لازم برای کسب رتبه‌های پنج‌گانه قید شده است و مشمولان در مرحله استقرار، با در نظر گرفتن امتیازات مندرج در جداول زیر سنجش و ارزیابی‌شده و بر اساس امتیازات کسب‌شده در یکی از رتبه‌های پنج‌گانه قرار خواهند گرفت.
 همچنین در تبصره ۵ گفته شده در مواردی که بر اساس قوانین مربوطه، بازنشستگی افراد شاغل مشمول در اختیار وزارت است، اجرای رتبه‌بندی منوط به حداقل دو سال خدمت در آموزش ‌و پرورش از تاریخ اجرای این آیین‌نامه است.
اما در ماده ۵ آیین‌نامه فوق تکلیف معلمانی که موفق به کسب رتبه آموزشیار معلم نمی‌شوند، اشاره شده است: مشمولانی که پس از ارزیابی نخست، حداقل امتیاز لازم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را کسب نکنند، از تاریخ عدم احراز رتبه، برای مدت یک سال به آنها فوق‌العاده رتبه آموزشیار معلمی پرداخت خواهد شد. این دسته از مشمولان می‌توانند در فرصت یک‌ساله با کسب امتیاز لازم و ارزیابی مجدد در یکی از رتبه‌ها قرار گیرند.
 تمامی افراد جدیدالاستخدام (به‌استثنای متعهدان خدمت و سایر مشمولان دارای قانون خاص) به‌ صورت پیمانی به‌کارگیری خواهند شد و تبدیل وضعیت آنها منوط به کسب امتیازات رتبه مربی معلم و با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود و ارزیابی آنها صرفاً پس از دو دوره ارزیابی سالانه صورت می‌پذیرد.
 تعیین مهلت ۱۰ روزه اعتراض پس از ابلاغ رتبه، نسبت به نحوه رسیدگی، ارزیابی و رتبه تعیین‌شده خود در ماده ۱۴ آیین‌نامه ذکر شده است.
در ماده ۲۲ آمده است که وزارت آموزش ‌و پرورش موظف است پس از دو سال از اجرای نظام رتبه‌بندی در مرحله استقرار نسبت به ارزیابی تأثیر آن بر کیفیت نظام تعلیم و تربیت با رعایت ترتیبات ماده۹ قانون به هیأت‌وزیران اقدام کند.
سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز موظف است هرساله نسبت به پیش‌بینی بودجه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در لوایح بودجه سالانه اقدام کند.