بلیط هواپیما

منـــاظره یا هیاهـــو؟

آرمان ملي- عملکرد اغلب نهادها اعم از دولت‌ها، مجالس، شهرداري‌ها و شورا‌هاي شهر همواره محل انتقادات بوده است و هر کسي از ظن خود اين عملکردها را مورد بحث و بررسي و انتقاداتي قرار مي‌داده است. اين در حالي است که در حوزه مديريت شهري از آنجا که برخي از افراد از دانش لازم براي بررسي و تحليل عملکردها برخوردار نيستند تلاش دارند که با کمک گرفتن از ساير مسائل موضوع اصلي را تحت‌الشعاع قرار داده و به حاشيه ببرند. چيزي که بعضا در گفت‌وگو‌ها و مناظرات نيز ديده‌ايم که برخي اساسا در چارچوب موضع بحث صحبت نمي‌کنند و با سر و صدا تلاش دارند مسير بحث را تغيير دهند. مناظره ميان محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر پنجم و سيد مجيد حسيني، مشاور محمدباقر قاليباف در زمان شهرداري نيز بر همين رويه جلو رفت. جايي که هاشمي بر مبناي کارشناسانه به توضيح و صحبت در مورد حمل و نقل شهري پرداخت؛ اما سيدمجيد حسيني به جاي مديريت شهري به تاخت و تاز به محسن هاشمي مشغول شد. معلوم نيست اين رويکردها تا چه زماني ادامه دارد و مناظرات چه زماني رويه و سويه علمي و درست به خود خواهد گرفت؟
مناظره اينستاگرامي
تا کنون بسيار در خصوص فوايد گفت‌وگو و مناظره به صورت کارشناسانه و درست که در نهايت بتوان نتيجه‌اي از آن به‌دست آورد و راه‌حل‌هايي براي حل مشکلات در حوزه‌هاي مربوطه استخراج کرد صحبت شده و همگان به اين مساله تاکيد داشته‌اند که مبناي مباحث و چارچوب آن بايد مشخص باشد. اما بعضا ديده مي‌شود که برخي مناظرات چه در رسانه‌هاي رسمي مثل تلويزيون و خبرگزاري‌ها و چه در فضاي مجازي بيش از آنکه بر پايه چارچوب‌هاي مشخص و تعيين شده پيش برود بيشتر بر روي برخي اتهام زني‌ها، اطلاعات غلط و اساسا صحبت خارج از موضوع شکل گرفته است. چيزي که تا کنون کم ديده نشده است. در همين راستا روز گذشته بود که ويدئويي در فضاي مجازي و برخي رسانه‌ها منتشر شد که گرچه فضاي گفت‌وگو و مناظره محور داشت اما در مقاطعي به چالش و جنجال کشيده شد و همين مساله نيز باعث شد تا اين ويدئو بسيار مورد بازديد قرار گيرد. ماجرا از اين قرار است که روز يکشنبه مناظره‌اي ميان محسن هاشمي رئيس شوراي پنجم شهر تهران و سيدمجيد حسيني استاد دانشگاه و مشاور سابق محمدباقر قاليباف شهردار اسبق تهران در برنامه زنده اينستاگرامي on air ÈÇ ãÍæÑíÊ ÂÓíȝåÇí ãÏíÑíÊ ÔåÑí ÊåÑÇä ÇÒ ãÊÑæ ÊÇ ÑÏ æ ÛÈÇÑ ÈѐÒÇÑ ÔÏ ˜å ÏÑ ÌÑíÇä ÈѐÒÇÑí Çíä ÈÑäÇãå ãÌÇÏáå æ ãÔÇÌÑå áÝÙí Èíä ãÍÓä åÇÔãí ÑÝÓäÌÇäí æ ÓíÏãÌíÏ ÍÓíäí Ñæí ÏÇÏ ˜å ãÌÑí ÈÑäÇãå ÇíäÊÑäÊí ÊÕãí㠐ÑÝÊ ˜å áÇíæ ÑÇ ÞØÚ ˜äÏ æ ÈåÕæÑÊ Ê˜ Èå ʘ ÈÇ ãåãÇäÇä Ýʝææ ˜äÏ.
از گفت‌وگو تا جنجال

ابتداي برنامه محسن هاشمي تلاش داشت که با صحبت در چارچوب حمل و نقل شهري و عملکردها؛ اطلاعات متقني از پيشينه ناوگان حمل و نقل شهري اعم از مترو و اتوبوس و روند اين موضوع در تهران داشته باشد. اما سيد مجيد حسيني درصدد بود تا با طرح مسائلي کلي عملکرد کارگزاران، دولت مرحوم آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني و شهرداران پيشين را زير سوال ببرد. جايي که گفت: «تهران شهري است غارت شده و در حال غرق است و از کرباسچي تا حناچي يک سري ريل‌‌‌هايي را پيگيري کردند که به‌شدت به ضرر مردم بوده است. ما اکنون با تهران طرف نيستيم بلکه با يک بنگاه ملکي بزرگ طرف هستيم.» از طرفي با وجود اينکه محسن هاشمي در حوزه حمل و نقل ريلي صحبت مي‌کرد باز هم مجيد حسيني به دنبال اين بود که شرايط را به نحوي پيش ببرد که مناظره به سمت حاشيه پيش برود. جايي که با وجود صحبت‌هاي محسن هاشمي در خصوص متروي تهران؛ حسيني با طرح مسائل کلي همچون «شرايط امروزي که در آن زندگي مي‌کنيم حاصل ريل‌گذاري‌هاي شما و تصميمات آقاي هاشمي رفسنجاني است» سعي داشت فضاي مناظره کارشناسي را به سمت مجادله پيش ببرد. مساله‌اي که با واکنش محسن هاشمي مواجه شد و او خطاب به حسيني گفت؛ شما را آورده‌اند با من چالش کنيد. نکته جالبي که هر ناظر بي‌طرفي را به اين نتيجه مي‌رساند اين بود که محسن هاشمي براي بحث کارشناسي درباره مديريت شهري و حمل و نقل به اين برنامه آمده بود؛ اما سيد مجيد حسيني گويا از اين محل مي‌خواست استفاده ببرد تا صحبت‌هاي ديگري را نيز حتي غير مرتبط به بحث را مطرح کند و هاشمي را به چالش بکشد. چيزي که خود او نيز بدان اشاره کرد و گفت: «از مقام بلندپايه کارگزاران يک سلسله سوالاتي دارم. اشکالي ندارد به شما حمله شود. آقاي هاشمي سلطنتي برخورد نکنيد.» اما شايد مقطع جنجالي‌ اين مناظره موقعي بود که محسن هاشمي در پاسخ به اين پرسش که منبع تامين بودجه شهري از کجاست بيان کرد: «بودجه حمل و نقل عمومي و مترو را عمدتا دولت پرداخت کرده اما دولت‌ها عمدتا به وظايف خود در امر سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري در مترو عمل نمي‌کنند.» که حسيني در پاسخ به وي گفت شهرداري اين پول را نه از دولت که از محل تراکم فروشي به‌دست مي‌آورد. هاشمي در پاسخ به صحبت‌هاي حسيني خطاب به مجري گفت: ايشان از قوانين خبر ندارد. اين نوع صحبت‌ها موجب واکنش مجري برنامه شد که خواستار رعايت اخلاق در صحبت‌ها شد.