بلیط هواپیما

آماده ازسرگیری فعالیت‌های ضروری آژانس در ایران هستیم

آرمان ملي: مديرکل آژانس در يک سخنراني در دانشکده کورال بل در امور آسيا و اقيانوسيه در استراليا درباره فعاليت‌هاي آژانس در ايران گفت: دو دهه گذشته پر از تعاملات بي‌شمار ميان آژانس و ايران با هدف راستي‌آزمايي اين بوده است که برنامه هسته‌اي ايران مطلقا صلح‌آميز است. قطعنامه‌هايي در شوراي امنيت آژانس به تصويب رسيد که خواستار توقف تمام غني‌سازي ايران بودند. مواقعي بود که ايران به‌طور موقت يک پروتکل الحاقي را اجرايي مي‌کرد و مواقعي هم بود که نمي‌کرد. گاهي شاهد دوران همکاري بوديم و گاهي شاهد دوران تنش. آژانس اطلاعات موثقي را گردآوري کرد که نشانگر يک بعد نظامي احتمالي در برنامه هسته‌اي بود. آن‌چه هنوز بر قوت خود باقي است، اين است که آژانس ضامن نهايي هرگونه توافق است و بدون مشارکت آژانس، هر گونه توافقي غيرقابل راستي‌آزمايي است. رافائل گروسي در ادامه با اشاره به خروج آمريکا از توافق هسته‌اي و فاصله گرفتن ايران از اجراي تعهدات داوطلبانه‌اش در توافق در چند گام تعيين شده که به پيشرفت سريع‌تر برنامه هسته‌اي آن منجر شد، همچنين با اشاره به خاموش کردن دوربين‌هاي فراپادماني آژانس در ايران در پي تصويب قطعنامه‌اي سرزنشي درباره ايران در شوراي امنيت سازمان ملل، مطرح کرد: تلاش‌هاي ديپلماتيک براي احياي توافق چالش‌برانگيز شده‌اند. وي ادامه داد: به موازات اين، آژانس به دنبال توضيحاتي درباره کشف ذرات اورانيوم با منشا انساني در سه محل در ايران است. اين نشانگر وجود نوعي مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي‌ است که ايران توضيح موثقي درباره‌اش نداده. آژانس در طي سه سال گذشته، بسترها و روندهاي متعددي براي حل‌وفصل اين موضوعات به ايران ارائه داده است. اين پيشنهادها از سوي آژانس هنوز مطرحند، چون آژانس و شخص من، هنوز آماده ازسرگيري فعاليت‌هاي لازم‌الاجرا هستيم. مديرکل آژانس درباره مذاکرات احياي توافق هسته‌اي گفت: مذاکرات درباره برنامه هسته‌اي ايران در يک خلأ رخ نمي‌دهند و مفاد آن حائز اهميت است. عدم پيشرفت در راستي‌آزمايي ماهيت صلح‌آميز برنامه هسته‌اي ايران ممکن است بر تصميمات ديگر کشورها اثر بگذارد. ما در حال حاضر در موقعيتي قرار داريم که همسايگان ايران ممکن است بنا کنند به نگراني درباره بدترين اتفاقي که ممکن است بيفتد و مطابق آن برنامه‌ريزي کنند. کشورهايي در منطقه هستند که امروز به دقت آن‌چه درباره ايران اتفاق مي‌افتد را رصد مي‌کنند و تنش‌ها در منطقه رو به افزايش است. رهبران سياسي در برخي مواقع آشکارا گفته‌اند که اگر ايران تهديدي هسته‌اي ايجاد کند، فعالانه به دنبال تسليحات هسته‌اي خواهند بود.