بلیط هواپیما

فرصت اشتغال‌آفرینی پایدار در بخش کشاورزی


ناصر چمنی
کارشناس حوزه کار

توسعه بخش کشاورزی موجب رونق تولید و اشتغال میشود.در حال حاضر بخش کشاورزی اشتغالزایی بالایی دارد و موجب بکارگیری نیروی کار جدید در بخش حمل و نقل، عرضه و فروش می شود. رانندگان وانت بار، کشاورزان، باغداران و عرضه کنندگان محصولات کشاورزی مشغول به کار شده و چندصد هزار شغل از این طریق ایجاد می شود.
با توجه به شرایط موجود، وضعیت اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، نیاز است که در بخش های کشاورزی و دامداری بیش از پیش سرمایه گذاری کنیم و بخش اعظمی از نیاز و تقاضای داخلی را پوشش دهیم.
متاسفانه به دلیل ضعف مدیریت، زیرساختهای اشتغال پایدار صنعتی از گذشته به درستی پایه گذاری نشده و در بخش صنعت نتوانسته ایم به اشتغال چندانی دست پیدا کنیم.


در شرایطی که بازارهای داخلی نیازمند تامین میوه و تره بار است نباید به صادرات آن روی بیاوریم. ایران کشوری چهار فصل است که در گوشه و کنار آن می توان کشاورزی و دامداری کرد بنابر این وقتی نمی توانیم بازارهای داخلی را تامین کنیم قطعا در عرضه و تقاضای آن دچار مشکل می شویم و صادرات در چنین شرایطی صحیح نیست لذا باید با برنامه ریزی دقیق و هزینه کمتر رونق بخش کشاورزی را در دستور کار قرار بدهیم.
مفهوم صادرات این است که مازاد تولید را صادر کنیم نه آنکه وقتی تقاضا در بازار داخلی وجود دارد محصولات کشاورزی را صادر کنیم تا عرضه و تقاضای داخلی به هم ریزد.
وقتی بدون درنظر گرفتن تقاضای داخلی، صادرات صورت می گیرد خود به خود موجب تورم در این بخش می شود در نتیجه خرید و مصرف میوه و تره بار به دلیل صادرات و کمبود عرضه به شدت کاهش می یابد.بخش گردشگری نیز به عنوان یکی دیگر از بخش‌های دارای ارزش افزوده و اشتغال بالا محسوب میشود.ترکیه در همسایگی ما نفت و گاز ندارد ولی بخش اعظم اقتصاد خود را از راه گردشگری و جذب توریست اداره می کند. ما با یک مدیریت صحیح و تصمیمات مناسب می توانیم در زمینه گردشگری داخلی و خارجی فعال تر شویم و اشتغالزایی کنیم و بخشهای بسیاری از صنعت گردشگری منتفع شوند.