بلیط هواپیما

درخواست تغییر ریل در تدوین برنامه هفتم توسعه

حسین بردبار: وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ضمن هشدار درخصوص تکرار مدل برنامه ریزی غلط برنامه های توسعه قبلی در برنامه هفتم توسعه، خواستار اتخاذ رویکرد واقع بینانه در این باره و محدود شدن اهداف برنامه به رفع چند مشکل اصلی و کلان به جای تکیه بر انبوهی از اهداف و مسائل شدند. طی سال های اخیر کارشناسان به لزوم تغییر در روند تدوین برنامه های توسعه و حرکت به سمت تمرکز این برنامه ها به چند فصل اساسی و محدود تاکید داشته اند که در یادداشت امروز صفحه 2 روزنامه  به همین موضوع  پرداخته شده است. به گزارش خراسان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش که از سوی مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد، با بیان این که برنامه های پنج ساله توسعه جای پرداختن به همه مسائل مهم کشور نیست بلکه جای تعیین تکلیف اولویت های مهم کشور است، افزود: اگر چنین رویکردی را در تدوین برنامه پنج ساله هفتم در نظر نگیریم، به سرنوشتی شبیه وضعیت طرح ها و بودجه های عمرانی مبتلا می شود که چند ده هزار مورد از آن ها اکنون نیمه تمام مانده اند.سید احسان خاندوزی یکی از نکات آسیب زا در تدوین برنامه های پنج ساله گذشته را به رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین سیاست های کلی برنامه توسعه مرتبط دانست و گفت: باید از تکرار برنامه‌ریزی جامع که درباره همه مسائل حتی سیب زمینی هم تصمیم‌گیری می‌کرد خارج شویم و با توجه به محدودیت کشور در حوزه منابع و ظرفیت بوروکراسی کشور در پرداختن به همه مسائل، باید در برنامه هفتم توسعه بر 4-5 مسئله تمرکز کنیم.خاندوزی با بیان این که مسئله کشور وجود احکام ناقض اهداف برنامه، در متن قوانین برنامه توسعه است، نتیجه این رویکرد را تحقق فقط 30 تا 40 درصدی اهداف برنامه دانست و ادامه داد: اگر نظام بانکی ناتراز باشد، اگر دولت کسری بودجه داشته باشد، اگر صندوق‌های بازنشستگی ناتراز باشند، قطعا هدف کنترل تورم و رشد اقتصادی محقق نمی شود اما در درون برنامه توسعه احکامی بگذاریم که ناترازی‌های دولت و نظام بانکی بیشتر شود، هرچقدر بنویسم که تورم تک رقمی شود، باز هم محقق نخواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی نیز در این همایش با اشاره به این که خیلی از شاخص ها و اهداف برنامه های پنج ساله قبلی درباره تورم تک رقمی، رشد اقتصادی، حجم نقدینگی و ... محقق نشده است، گفت: ضرورت دارد حتما یک آسیب شناسی از برنامه های قبلی داشته باشیم که چرا به اهداف نرسیدیم.علی صالح آبادی با هشدار به این که تداوم این شرایط موجب می شود که احکام برنامه روی کاغذ بماند و کم کم این روند عادی شود، افزود: متأسفانه یک فرهنگ غلطی راه افتاده است که ما می‌دانیم در بعضی شاخص‌ها مثلاً به یک عدد مشخص نمی‌رسیم اما می‌گوییم که زشت است اگر آن شاخص را پایین درنظر بگیریم، آن را مطلوب درنظر بگیریم با این که خودمان می‌دانیم به آن تراز نمی‌رسیم.محمدحسین حسین زاده بحرینی ، رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس نیز در این گردهمایی با اشاره به تدبیر مقام معظم رهبری برای ایجاد شورای هماهنگی اقتصادی کشور و تعیین چهار دستور کار اصلی درخصوص اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، پرداخت و تامین اجتماعی برای این شورا گفت: متاسفانه با گذشت چهار سال از ایجاد، شورای هماهنگی اقتصادی قوا وظیفه خودش را برای ایجاد اصلاحات در این بخش های مهم اقتصادی انجام نداده است.همچنین سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس نیز در این همایش با بیان این که رشد ۸ درصدی اقتصاد فراتر از توان کشور نیست، اظهار کرد: برنامه توسعه هفتم باید مشکل شکاف عملکرد با اهداف را حل کند.