بلیط هواپیما

اعتذار و پوزش

روز یکشنبه روزنامه ابتکار عکس صفحه اول را به مناسبت سیل استهبان اختصاص داد اما متاسفانه به دلیل بی‌دقتی عکس انتخابی مربوط به سیل سال‌های گذشته کشور دیگری بود و به این دلیل موجبات واکنش‌های زیادی در فضای مجازی گردید.
ضمن پوزش و تذکر جدی به تیم سردبیری اما نکته‌ای را خطاب به برخی از مدعیان بصیرت که روزنامه را به سیاه‌نمایی متهم کردند عرض می‌کنم:
اولاً به لحاظ حرفه‌ای کار روزنامه صحیح نبود و مجدد پوزش می‌طلبم
ثانیاً در گزارش فقط ابعاد حادثه مورد توجه بوده و یادآوری جهت پیشگیری

ثالثاً غالبا در چنین مواردی عکس ارزش تزئینی دارد
رابعاً تعداد خودروها در عکس چندان تفاوتی با تعداد خودروی سیل استهبان ندارد
خامساً سوژه کردن یک عکس که فقط جنبه توجه به اهمیت حادثه را دارد دور از جوانمردی است
سادساً با سوژه قرار دادن عکس غیرحرفه‌ای روزنامه نمی‌توان سوژه‌های واقعی جامعه را نادیده گرفت!!!!
در انتها باز هم پوزش