بلیط هواپیما

تخلفات بزرگ در اتاق بازرگانی


مجتبی رضاخواه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

درآمد اتاق بازرگانی سه در هزار درآمد مشمول مالیات است که عدد بسیار بزرگی است. درآمد دیگری وجود دارد که 4 در هزار سود است که اینها هر کدام مشخص شده اند که باید صرف چه موضوعی شوند.اتاق بازرگانی به هیچ جا پاسخگو نیست. یک نهادی که انتظار داریم به بخش خصوصی کمک کند تا فضای کسب و کار و تجارت بهبود پیدا کنند را صرف کارهایی کرده که غیر قانونی بوده است. ما به این امور ورود کردیم. در بودجه امسال می‌خواستیم موضوع را شفاف کنیم اتاق بازرگانی مخالف بود در جلساتی که گذاشته شد گفته شده بود که به طور متوسط درآمد اتاق چقدر بوده است. در اینکه درآمد اتاق بازرگانی چقدر است اتاق بازرگانی اصرار داشت که متوسط درآمد ما 160 میلیارد تومان است. گرچه این عدد و این ادعا بسیار غلط بود. پولی که الان اتاق بازرگانی در تاریخ دوم مرداد ماه امسال در حساب های مختلف دارد، یک هزار و سیصد و شصت و هفت هزار میلیارد تومان است.
اتاق بازرگانی که نماد بخش خصوصی است باید شفاف باشد اما در اعلام اینکه درآمدش چقدر است دچار تناقض و خلاف گویی شده است.

بلیط هواپیما