بلیط هواپیما

پاسخ ایران به تیراندازی و اقدام‌های تحریک‌آمیز طالبان

معاون امنيت و انتظامي وزير کشور گفت: نيروهاي مرزباني افغانستان به سمت نيروهاي مرزباني ايران تيراندازي کردند و متقابلاً نيروهاي مرزباني کشورمان پاسخ اين تيراندازي را دادند. «مجيد ميراحمدي» با تشريح جزئيات درگيري ميان نيروهاي مرزباني ايران با نيروهاي طالبان، گفت: برابر گزارش‌هاي واصله، ديروز تعداد محدودي از نيروهاي مرزباني افغانستان در منطقه زهک بين ميل 56 و ميل 57 بدون رعايت حدود جغرافيايي و مرزي دست به اقدامات تحريک‌آميزي زدند که مرزباني جمهوري اسلامي ايران با مديريت صحنه و جلوگيري از تشديد تنش‌ها، موضوع را مديريت کرد و اين مساله خاتمه يافت. او ادامه داد: متاسفانه امروز در همان منطقه نيروهاي مرزباني افغانستان دست به اقدامات تحريک آميز ديگري زدند و به سمت نيروهاي مرزباني ايران اقدام به تيراندازي کردند. متقابلاً نيروهاي مرزباني جمهوري اسلامي ايران نيز پاسخ اين تيراندازي را دادند.