بلیط هواپیما

طالبان تعطیلی روز عاشورا را از تقویم افغانستان حذف کرد و...

بر اساس گزارش های منتشر شده، طالبان تعطیلی روز عاشورا را از تقویم رسمی افغانستان حذف و چندین مناسبت مربوط به خود را جایگزین کرده است.این در حالی است که پیش از این روز عاشورا به عنوان یک آیین مذهبی مورد احترام همه مردم افغانستان در تقویم رسمی این کشور به عنوان تعطیلی عمومی ثبت شده ‌بود.این اقدام گروه طالبان در ماه محرم و در حالی که مردم افغانستان مراسم عزاداری های خود را در سوگ سالار شهیدان امام حسین (ع) آغاز کرده اند جامعه این کشور را با شوک غیر قابل تصور روبه رو کرده است. زیرا طالبان از حدود یک سال پیش که مجدد قدرت را در افغانستان به دست گرفت همواره بر رعایت شعائر مذهبی در این کشور تاکید کرده است.«سیدحسین حسینی» کارشناس افغان در این باره می گوید: "طالبان با لغو تعطیلی عاشورا از تقویم رسمی افغانستان در حال بروز ماهیت اصلی خود در مواجهه با آیین های رسمی مذهبی در این کشور است که بیش از هر چیزی تاییدی مجدد بر انحصارگرایی قومی و مذهبی طالبان است."واقعیت این است که طالبان با لغو تعطیلی عاشورا از تقویم رسمی افغانستان، خود را در برابر ملت این کشور قرار می دهد. بسیاری براین اعتقادند گرفتن این تصمیم ناشی از تفکرات تفرقه افکنانه طالبان وارداتی است که ابتکار عمل را از طالبان افغانستان گرفته و اعضای اصلی آن را به حاشیه رانده است.چنین تفکری نه تنها آیین های مذهبی مردم افغانستان بلکه با لغو تعطیلی نوروز نیز آیین های ملی مردم افغانستان را نشانه رفته است.«امین فرجاد» کارشناس مسائل افغانستان در این باره می گوید: "لغو روز تعطیلی عاشورا از تقویم رسمی افغانستان متاثر از اندیشه های گروه های تروریستی و تفرقه افکن در پاکستان است که در سال های اخیر نتوانستند افغانستان را به سمت جنگ های مذهبی و تفرقه داخلی سوق دهند. اکنون سعی می کنند با این گونه رفتار و عملکرد خود افغانستان را وارد درگیری و نفاق مذهبی کنند."در هر حال، انتشار گزارش ها درباره لغو تعطیلی روز عاشورا از تقویم رسمی افغانستان از سوی طالبان در ماه محرم و در آستانه روز تاسوعا و عاشورای حسینی نه تنها به نفع این گروه نیست بلکه اقدامی در جهت فاصله افکندن بین حاکمیت طالبانی و مردم افغانستان است.این در حالی است که مردم افغانستان انتظار دارند طالبان با عمل به وعده های خود برای احترام به آیین های مذهبی مردم این کشور در جهت برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم عاشورای حسینی گام بردارد و اجازه ندهد برخی عوامل با انگیزه های تفرقه افکنانه بخواهند افغانستان را به سمت تجزیه مذهبی سوق دهند که قطعا پیامد آن تضعیف بیش از پیش جایگاه طالبان در جامعه مذهبی افغانستان خواهد بود.