بلیط هواپیما

چالش‌های بازار سهام


حسین درودیان
کارشناس اقتصادی

علت اساسی و بنیادین افت شاخص بورس بدبین بودن عموم مردم نسبت به بازار سهام است. علت اساسی و بنیادین افت شاخص بورس بدبین بودن عموم مردم نسبت به بازار سهام است. مردم این بازار را به عنوان یک آلترناتیو جدی به عنوان بهره دارایی نمی‌شناسند. فعالان بازار نسبت به نرخ‌های بهره بسیار حساسیت دارند و در ماه‌های اخیرنرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا کردفعالان در حوزه بورس این ترس را دارند که افزایش نرخ بهره بین بانکی بر نرخ‌های اوراق خزانه یا نرخ‌های سپرده تاثیر گذارد. قیمت گذاری‌های دستوری نیز موضوع مهمی به حساب می‌آید و رسیدن چند خبر بد در این رابطه تاثیر منفی بر بازار خواهد گذاشت. یکی از همین خبر‌های مربوط به قیمت گذاری‌ها سبب شد بورس کالا به حاشیه برده شود و دیگری هم دستورالعمل جدید برای بوروکراتیک کردن اخذ مجوز افزایش قیمت توسط شرکت‌ها بود که بسیار موثر واقع شد. تورم علی القاعده باید بر بازار سهام تاثیر مثبت داشته باشد، زیرا در این وضعیت سود پولی شرکت‌ها افزایش می‌یابد. در گزارش سه ماهه اول شرکت‌ها دیده شد، بسیاری از این شرکت‌ها سودآوری گزارش کرده بودند، البته بحث تورم زدایی و ارقام واقعی را نداریم، زیرا سودآوری شرکت‌ها هم اسمی است و تورم زدایی شده به حساب نمی‌آید. تورم کشور قاعدتا بر قیمت دارایی‌ها اثر می‌گذارد و با رشد همراه می‌شود. سهام هم به همین شکل است با قیمت تورم ارتباط دارد، زیرا قیمت، سهم شرکت‌هایی است که فروش انجام می‌دهند و تورم در واقع با فروش آن‌ها به وجود می‌آید. تاثیرات جهانی هم در افت شاخص بورس نقش دارد و به طور مشخص کاهشی که در قیمت کامودیتی‌ها روی داد برهمین اساس است. اما زمانی که کامودیتی‌ها با نرخ‌های قابل توجهی افزایش پیدا کرد و قیمت آن بسیار بالا رفت، بازار تقریبا از آن تبعیت نکرد و پیدا بود که خوشبین نیست.