بلیط هواپیما

سلام بر بیرق و علم

«به مجلس عزای حسین(ع) خوش آمده‌اید». این نوشته ورودی حسینیه امام خمینی(ره) تو را به حیاط کوچکی هدایت می‌کند که در آن از اولین روز محرم مجلس روضه در چهار نوبت برپا می‌شود. چند نفر جلوی در به عزاداران خوشامد می‌گویند. دیوارهای حیاط با تصاویری از شهدا، علما و ذاکران و پیرغلامان اهل بیت(ع) تزئین شده است. در گوشه‌ حیاط بساط چای نذری برپا است و عزاداران قبل از ورود به حسینیه با چای پذیرایی می‌شوند. وقتی وارد حسینیه می‌شوی همان اول نمادهای 
ایرانی - اسلامی روی دیوار و علم و کتل‌های چوبی گوشه حسینیه چشم را خیره می‌کند. سخنران از واقعه عاشورا می‌گوید و عزاداران با اشک او را همراهی می‌کنند. اینجا خبری از نمادهایی که ارتباطی با فرهنگ ایرانی - اسلامی ندارند، دیده نمی‌شود.

​​​​​​​15، 17 ، 18و 24