بلیط هواپیما

براي حل چالش‌ها بايد بر ايده‌ها، مديريت و سرمايه‌هاي مردمي تکيه کنيم

معاون اول رئيس‌جمهور:
براي حل چالش‌ها بايد بر ايده‌ها، مديريت و سرمايه‌هاي مردمي تکيه کنيم
آرمان ملي: معاون اول رئيس‌جمهور با ترسيم شرايط و اوضاع کشور در زمان آغاز به کار دولت سيزدهم، از مصرف تنخواهي که بايد در طول سال هزينه مي‌شد ظرف چند ماه توسط دولت دوازدهم و صرف و 8 ميليارد دلار ارز ترجيحي که براي سال 1400 درنظر گرفته شده بود، ظرف همان ماه‌ها توسط دولت قبل به عنوان عواملي ياد کرد که شرايط بسيار سختي را پيش روي دولت قرار داد. محمد مخبر در نشستي با حضور اعضاي شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي که پيش از ظهر ديروز (دوشنبه) برگزار شد، با تاکيد بر اينکه براي حل چالش‌ها و مشکلات کشور بايد به منابع، ايده‌ها، مديريت و سرمايه‌هاي مردمي تکيه کنيم، بر اهميت نقش بسيج در ايجاد حلقه مياني دولت و مردم و بستر سازي براي مشارکت همگاني تاکيد کرد.
بلیط هواپیما