بلیط هواپیما

تحرکات مشکوک

امید فراغت روزنامه‌نگار  
 
 
 

سيستم‌هاي امنيتي و اطلاعاتي آمريکا و... براي اينکه هدف و مقصود نظامي در قالب اقدام نظامي عليه کشوري را توجيه کنند ابتدا افکار عمومي را از لحاظ ذهني و رواني آماده مي‌کنند. بر همين اساس تهديد به ترور يا ربايش مسيح علي‌نژاد، ترور جان بولتن و کاردکشي سلمان رشدي در چنين فضايي معني و مفهوم قابل تامل دارد. بنابراين خوشحالي برخي بدون در نظر گرفتن تاکتيک رواني سيستم امنيتي و اطلاعاتي آمريکا، نگران کننده ا‌ست. بنابراين در خصوص اتفاقات پشت‌سر هم اخير، نبايد بر اساس شور و احساسات، هيجان واکنش و موضع‌گيري داشت. مسئولان بايد با تبارشناسي چنين اقداماتي از سوي آمريکا و...، آن را نشانه‌اي از توطئه‌اي احتمالي به حساب آورند. پيامِ‌ هاي و هوي برخي رسانه‌ها نشانه اين است که تحليل و تفسير درستي از سناريوي طراحي شده عليه ايران ندارند. بنابراين ‌هاي و هوي‌هاي اينچنيني بازي دلخواه در زمين آنان است تا بتوانند از فرصت چنين فضايي عليه ايران استفاده کنند اينکه سلمان رشدي 33 سال تحت تدابير امنيتي بوده است بعد به ناگاه توسط جوان نامعلوم‌الحال 24 ساله متولد آمريکا، کارد‌‌آجين مي‌شود، نشان‌دهنده نقشه‌اي شوم است. متأسفانه عده‌اي هم در داخل چنين اتفاقاتي را به فال نيک گرفته و آن را برهم زننده توافق احتمالي برجام مي‌دانند خلاصه کلام اين‌که تحرکات اخير آمريکا مشکوک است.
بلیط هواپیما