بلیط هواپیما

ادامه تاریخ سازی بانوان ایرانی

2 شمشیرباز زن در یک قدمی مدال

اعظم بختی و مهسا پوررحمتی دو شمشیرباز ملی پوش اسلحه اپه با صعود به مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های کشورهای اسلامی به یک قدمی مدال رسیدند. در ادامه رقابت‌های شمشیربازی بازی‌های کشورهای اسلامی در قونیه، مهساسادات پوررحمتی، پریا ماهرخ و اعظم بختی که جایگزین سکینه نوری شد، مسابقه دادند که پریا ماهرخ در مرحله یک هشتم حذفی با باخت مقابل حریف ترک حذف شد. مهساسادات پوررحمتی و اعظم بختی اما با شکست شمشیربازان میزبان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.
بلیط هواپیما