بلیط هواپیما

از نگاه اصلاح‌طلبان همیشه کار، کار ایرانی‌هاست!

عباس عبدی یادداشتی در روزنامه اعتماد با تیتر «مسئولیت برجام متوجه کیست؟» نوشته است. او جواب این سؤال را هم داده است که مسئولیت برجام با رئیس‌جمهور است و بعد، با ارائه این تحلیل که تا یک ماه پیش، «تقریباً احیای برجام قطعی شده بود. هم به لحاظ تحلیلی و هم به لحاظ شواهد و قرائن دستور هم داده شده بود که لشکر سایبری مقدمات تبلیغی را فراهم کند که چنین هم کردند. حتی تاریخ امضای توافق نیز به قولی معلوم شده بود.» به این موضوع می‌رسد که دل بستن به سراب زمستان سرد در اروپا باعث شده که طرف ایرانی توافق را به هم بزند: «پرسش اصلی این است که از یک ماه پیش به این سو چه اتفاقی رخ داد که امید‌ها از امضای برجام زایل شد؟ هرچند هنوز از میان نرفته، ولی روشن است که یکی از دو طرف ماجرا زیر توافقات قبلی خود زده و قطعاً این‌ها مستند و مکتوب است و قابل انکار نیست. در هر صورت برجام یک توافقی است که حدود آن را قدرت طرفین و نه عدالت تعیین می‌کند. پس اگر توافق انجام نشد، باید مسئولیت تبعات ناشی از عدم انجام آن را پذیرا باشند. اگر به امید زمستان سرد نشسته‌اید، بدانید که سراب است و هدف آن تاخیر انداختن به امید لغو شدن است. مسئولیت اصلی این وضعیت نیز متوجه آقای رئیسی است، زیرا قدرت امضای برجام یا رد آن را در دست دارد.»
یعنی عبدی در ماجرای برهم خوردن توافق، کلاً مسئولیتی را متوجه طرف غربی نمی‌داند، گویی آن‌ها هیچ سنگی در راه توافق نینداخته‌اند، نه از نوع پادمانی و نه نپذیرفتن حذف سپاه از لیست گروه‌های تروریستی. شاید حتی مسئولیت خروج امریکا از برجام در دوران ریاست جمهوری روحانی را متوجه رئیسی بدانند! از نگاه اصلاح‌طلبان، همیشه ایرانی‌ها مقصرند و غربی‌ها متعهد سر قول خود ایستاده‌اند!