اعتراض به احکام اغتشاشگران در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است

آرمان ملي: رئيس کل دادگستري استان تهران گفت:  تعداد قابل توجهي از پرونده‌هاي آشوب‌ها و اغتشاشات اخير در دادسراها است و در مورد تعدادي از پرونده‌ها که رأي بدوي براي آنها صادر شده است، اکنون در ديوان عالي کشور در حال رسيدگي قرار دارد. علي القاصي‌مهر در حاشيه جشن آزادسازي زندانيان نيازمند که همزمان با هفته بسيج برگزار شد، در پاسخ به سوالي درباره پرونده‌هاي مربوط به اغتشاشات اخير افزود: تعداد قابل توجهي از پرونده‌هاي آشوب‌ها و اغتشاشات اخير در دادسراها در حال رسيدگي است که تحقيقات آنها تکميل نشده و براي تکميل تحقيقات در اختيار ضابطان قضائي قرار دارد تا اسناد و مدارک را به‌طور دقيق بررسي کنند و گزارش‌هاي نهايي ارائه دهند. وي ادامه داد: کيفرخواست بخشي ديگر از پرونده‌ها صادر شده و در دادگاه درحال رسيدگي هستند که از اين تعداد بخشي منجر به صدور حکم اوليه شده است و در مرحله ابلاغ است و در صورت فرجام خواهي به ديوان عالي کشور ارسال خواهد شد. رئيس کل دادگستري استان تهران اضافه کرد: به احکام قصاص صادره از دادگاه‌ها اعتراض شده و در ديوان عالي کشور در حال رسيدگي است. القاصي‌مهر با تاکيد بر اينکه رسيدگي‌ها در چارچوب موازين شرعي و قانوني است، اظهارداشت: تاکيد داريم تشريفات قانوني در دادسرا و دادگاه براي متهمان رعايت شود و آنچه بر مدار قانون و حق است اجرا شود.