ما طرفدار «ايرانيم»

امشب بچه‌هاي غيور تيم ملي ايران بازي سرنوشت‌سازي را در پيش دارند. به بهانه بازي امشب چند نكته را ضروري مي‌دانم كه به اختصار در اين نوشته كوتاه ذكر خواهم كرد. در ابتدا آرزوي موفقيت در بازي امشب را از خداوند متعال خواستارم. تا همين‌جاي كار بچه‌هاي تيم ملي، نشان دادند كه توانستند از پس بحران روحي شديد و حواشي ساختگي كه سايه بر اردو و جو استاديوم انداخته بود قهرمانانه خارج شوند و مسبب شادي مردم در روزهاي سخت شوند و همچنين اقدام رييس قوه قضاييه در ارفاقات قضايي به بهانه اين شادي هم در نوع خود تحسين‌برانگيز بود. فوتبال در روزهاي معمول يك سرگرمي صرف است ولي اين‌بار ثابت كرد در روزهاي بحراني مي‌تواند نقشي تعيين‌كننده‌تر ايفا و به ما اهميت ايران را يادآوري كند .
ما طرفدار ايرانيم،ايران براي ما مقوله مهمي‌است،فقط يك نام نيست بلكه فرهنگ، زبان، اقوام و مرزهاي جغرافيايي است .اين‌روزها به بهانه اعتراضات و نقدهايي كه به بخشي از سياست‌هاي حكومت وارد مي‌شود، عده‌اي فرصت‌طلب خواب ايران كوچك شده را مي‌بينند.
ايران كوچك و تجزيه شده (فارغ از حكومتي كه بر آن حكمراني مي‌كند) يك كابوس تحقق‌ناپذير است.
آقاي اژه‌اي در صحبت‌هاي ديروز خود به درستي بر اهميت ايران تاكيد كرد. نمي‌شود چشمان خود را بر فعاليت رسانه‌اي و تلاش بعضي از خارج نشينان بست كه به جد به دنبال فروپاشي و تجزيه ايران هستند.
ما فارغ از نگاه‌مان به عملكرد حكومت، فارغ از جناح بندي و اختلافات جدي كه بعضا داريم، روي نام ايران حساسيم و تجلي اين حساسيت را در حمايت همه‌جانبه خود از تيم ملي و ايستادگي محكم در برابر فرصت‌طلبان مي‌دانيم.

اميدوارم اقدامات مثبت براي آرام كردن فضاي كشور در دستور كار حكومت قرار بگيرد و با درايت خود چشم طمع دشمنان ايران را خنثي كند. 
پيش‌نياز رسيدن به اين مهم، ادامه رسيدگي و آزادي زندانيان سياسي اخير و خبرنگاران دستگير شده، دلجويي از خانواده‌هايي كه در حوادث اخير هزينه جاني دادند، اعزام گروه‌هاي تصميم گير و اجرايي به مناطق مرزنشين براي حل كردن بحران‌هاي پيش آمده و تشكيل كميته‌هاي فكري از طيف‌هاي متنوع براي رفع معضلات بين نسلي و نزديك‌تر كردن ديدگاه‌ها و شكل‌گيري گفت‌وگوست بين همه ايران‌دوستان. در آخر روزهاي پر از صلح و آرامش و زندگي را براي مردم عزيز ايران خواستارم كه حق مسلم همگي‌ است.