انتخاب مدیران با دیدی بازتر

داوود سلیمانی فعال سیاسی اصلاح‌طلب  
 
نحوه انتخاب مدیر متناسب با جایگاه خدمت، در علم مدیریت از مهارت‌های اولیه یک مدیر در سازمان است. مسلما هرچه این مسئولیت‌ها کلان‌تر و بزرگ‌تر و با افراد بیشتری سرو کار داشته باشد،  انتخاب مدیران به مراتب باید حساب شده‌تر و بر اساس شایستگی‌ها و تخصص‌ها و مهارت‌های مورد نیاز مهم‌تر و حساس‌تر است. البته شناخت افراد از نظر روحیات و خلق و خوی، برای اعتماد و احساس نزدیکی مدیر عالی با مدیران خود، اگر چه لازم است، ولی شرط کافی نیست، بلکه فراتر از آشنایی و دوستی، شرط کافی و اساسی همان تخصص و کارآمدی و تعهد به انجام وظایف محوله است. برخی افراد در دولت قاعدتا با توجه به گزینش‌هایی که برای کابینه و معاونان تاکنون انجام شده است، فاقد ویژگی‌های لازم برای تصمیم‌گیری‌های موثر در مدیریت کلان دستگاه اجرایی هستند، باید در دایره مشاوران و تصمیم‌سازان تجدید نظر کرده و کمی بیشتر به شایستگی‌های سایر کارشناسان‌، استادان ‌و مدیران موفق اهمیت داد، وگرنه مانند آنچه که آن نماینده محترم گفت، دچار سیکل معیوب شده و مجددا در دام سیکل معیوب می‌افتند و با توجه به محدودیت نگاه، مجددا انتخاب‌ها در محدوده خاصی دور خواهد زد. از این رو برای شکستن این سیکل معیوب لازم است که ابتدا حلقه تصمیم‌گیری که مرکب از آدم‌های خاص است، شکسته شود و کارشناسان و مدیران و متخصصان هر حوزه مورد مشورت قرار گیرند تا رئیس دولت بتواند در انتخاب وزرا و مسئولان سازمان‌ها با دیدی بازتر عمل نماید. با توجه به اینکه جامعه ما از نظر نیروی متخصص و کارآمد دارای یکی از رتبه‌های بالا در منطقه است، متأسفانه به‌جای آنکه از این پتانسیل و خیل نخبه و کاردان استفاده شود و شایسته گزینی جای رابطه را بگیرد،  افرادی انتخاب می‌شوند و پس از آنکه در پست‌شان عدم کارآمدی آنان محرز می‌گردد، از آن سِمّت برداشته می‌شوند اما متأسفانه همان فرد در پست دیگری یا بالاتر و یا همتراز نصب می‌شوند و این ریشه در همان سیکل معیوبی که گفته شد دارد. از آثار این نوع برخورد متأسفانه تقویت روحیه انزوای کارشناسان و مدیران کارآمد، عدم موفقیت برنامه‌های اجرایی و ناکامی در تعهدات در بسیاری از موارد نیزمهاجرت و فرار مغزها می‌شود.