مردسایه‌ها، رییسی را دور می‌زند

 
آرمان امروز: اصولگرایان که منتقد و یا حتی حامی دولت فعلی هستند هم آنقدر عملکرد دولت را پرنقد دیده‌اند که بعید نیست به فکر یک دوره ای کردن دولت رئیسی باشند.
فاصله تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ زیاد است اما زمزمه ها برای سکاندار دولت چهاردهم کلید خورده است. زمزمه هایی که معمولا در پی نقد عملکرد دولت فعلی جدی‌تر هم می‌شوند اما فعلا تعارفات سیاسی و برخی ملاحظات سیاسی سیاسیونی که نیم نگاهی به پاستور دارند را برآن داشته که نه آمدنشان را تایید کنند نه نیامدنشان را تکذیب. اما در میان اسامی که گاه و بیگاه از آنها به عنوان رقبای احتمالی ابراهیم رئیسی در ۱۴۰۴ نام برده می شود از سعید جلیلی که دوبار به نفع او کنار کشیده است دیده می شود.  گویا اصولگرایان که منتقد و یا حتی حامی دولت فعلی هستند هم آنقدر عملکرد دولت را پرنقد دیده‌اند که بعید نیست به فکر یک دوره‌ای کردن دولت رئیسی باشند و بخواهند گزینه‌هایی دیگر را روانه میدان کنند اما کدام چهره های اصولگرا؟