نخست‌وزیر عراق اد‌عایش را تکرار کرد‌

آرمان ملي- احسان اسقايي: اين روزها نخست وزير عراق پايش را از گليمي که براي او پهن کرده‌اند فراتر گذاشته است. شياع السوداني که همين‌چند هفته قبل به تهران سفر کرده بود و در ارتباط با مسائل منطقه‌اي و صادرات گاز و برق ايران با مقامات عالي تهران ديدار کرده و در تلاش بود جايگاهي براي کشورش در ميانجيگري بين ايران و عربستان دست و پا کند براي دومين بار از واژه دروغين خليج عربي به جاي خليج‌فارس استفاده کرده است. اقدامي که در همان زمان با واکنش فدراسيون فوتبال ايران روبه‌رو شد. اين فدراسيون از اتفاقات مراسم افتتاحيه جام خليج‌فارس در ورزشگاه بصره به فيفا شکايت کرده است. به گزارش تابناک در حاشيه اين مسابقات درکنار اقدامات موهون در ميزباني عراق از جام خليج‌فارس، نخست‌وزير عراق هم در مراسم افتتاحيه و در حضور مهمانان پرشمار عربي، از عبارت جعلي «خليج عربي» استفاده کرده است. وزير امور خارجه کشورمان در توضيح احضار سفير عراق پيرامون به کار بردن عنوان جعلي خليج عربي گفت: توئيت روز گذشته نخست وزير عراق به نحوي اين مساله را جبران کرد.
السوداني باز هم بر واژه دروغين تاکيد کرد
اما گويا اين مورد پايان ماجرا نبوده است. چرا که بار ديگرآقاي نخست وزير در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه DW در مورد نامگذاري خليج‌فارس يا خليج عربي گفت: «کشورهاي خليج عربي» اين يک واقعيت است و نمي‌خواهيم وارد اين مسأله بشويم که عده‌اي تلاش کردند براي آن جنجال کنند. به همه نظرات احترام مي‌گذاريم اما امروز ما بخشي از منظومه عربي و علاقه‌مند به ادامه روابطمان با کشورهاي خليج عربي هستيم.
ابطحي: همه چيز بستگي به سطح روابط دارد

سال‌هاست که کشورهاي عربي منطقه در ارتباط با برخي جزاير ايراني خليج فارس ادعاهايي را مطرح مي‌کنند و نام خليج‌فارس را تحريف مي‌کنند اما اين ادعاها در زماني که دستگاه سياست خارجي ايران در اوج فعاليت بود کمتر شنيده مي‌شد. خصوصا در دوران اصلاحات که سيدمحمد خاتمي با طرح گفت‌وگوي تمدن‌ها توانسته بود رابطه خوبي را با کشورهاي منطقه برقرار کند. در آن زمان روابط ايران و امارات و برخي از کشورهاي عربي در اوج خود بود. محمدعلي ابطحي در ارتباط با آن دوران به روزنامه «آرمان‌ملي» گفت: «در دوران اصلاحات بنده مسئول روابط ايران و امارات متحده عربي بودم. ايران در آن زمان به اين نتيجه رسيد که بايد روابط خود را با کشورهاي منطقه مستحکم کند. زيرا زماني که ايران روابط خود را با کشورهاي منطقه از جمله کشورهاي حوزه خليج فارس تقويت مي‌کرد، اين تقويت روابط به هيچ وجه به ضرر ايران نبود. تهران اين جزاير را در اختيار داشت و روابط ايران با امارات و ساير کشورهاي عربي در سطحي بود که آنها حتي در مورد حاشيه‌ها و ادعاها بحث هم نمي‌کردند. واقعيت آن است که زماني که روابط خوب باشد توسل همسايگان به روش‌ها و راه‌هاي ايذايي کمتر مي‌شود.
دستگاه سياست خارجه کجاست؟
السوداني راه افتاده است و اين ور آن ور مي‌رود و خليج – خليج مي‌گويد تا شايد برادر بزرگ‌تر و ساير برادران عربي وي را تکريم کنند با اين وجود خرده‌گيري از او شايد چندان منطقي نباشد. شايد ايراد را بايد از دستگاه سياست خارجه ايران گرفت که به راحتي از کنار اظهارات وي مي‌گذرد. السوداني در شرايطي اينگونه در مورد خليج فارس سخن مي‌گويد که بخش قابل توجهي از گاز و برق اين کشور توسط ايران تامين مي‌شود. هرچند السواني قصد دارد از منابع ساير کشورها نيز براي برطرف کردن نيازهاي خود استفاده کند اما اين دستگاه سياست خارجه است که بايد پيام‌هاي جدي براي السوداني ارسال کند. به‌گونه‌اي که او موقعيت خود را در عراق که به سختي هم به دست آورده؛ متزلزل ببيند. السوداني بايد به ياد آورد که اين تهران بود که در اوج مشکلات و عراق و يورش داعش به اين کشور درکنار دولت و ملت عراق ايستاد و تا اخراج آخرين داعشي از اين کشور هزينه داد. عراق در اين سال‌ها کوشيده است موقعيت خود را در بين کشورهاي منطقه افزايش دهد. آخرين موقعيتي که عراق در زمينه آن در حال تلاش است ميانجي‌گري بين ايران و عربستان است. از اين منظر شايد تهران براي اينکه به عراق نشان دهد که سطح خود را رعايت کند، شايد لازم باشد از مکانيزم ديگري براي برقراري رابطه با عربستان استفاده نمايد. مکانيزمي که عراق در آن فاقد نقش موثر باشد.
سرزمین خودرو ایرانیان