اگر می‌خواهید دین مردم را حفظ کنید به مردم برگردید

آرمان امروز: حجت الاسلام و المسلملین سیدعلی خمینی، باتذکری به مسئولان گفت: نگاه امام به ملت و جامعه راه تعالی ما است؛ همه مشکلات حل می‌شود. دین مردم را می‌خواهید درست کنید، به مردم بگردید و بگذارید این فرهنگ عظیم توده‌های ملت کار خودش را انجام بدهد. بی خودی نیست یک شخصیتی پیشرفت می‌کند و مقبول می‌شود. این ۳۰، ۴۰ سال تخریبی نبود که نسبت به امام صورت نگیرد و توهینی نبود که نسبت به امام نشود. تمام دستگاه‌های تبلیغاتی شرق و غرب و ضد انقلاب، تمام تلاششان را گذاشتند که این چهره نورانی را خدشه دار کنند.
یک نفر را پیدا کنید که بگوید ایشان به مردم اتکا نداشت و مردم دوستش نداشتند؛ عین روز روشن است که مردم عاشقش بودند، مردم دوستش داشتند و او مردم را دوست داشت. یک نفر هم سراغ نداریم که انکار کند این فرد در اوج محبوبیت آمد و در اوج محبوبیت
رفت.
او ادامه داد: «هویت ایرانی» امتیازاتی دارد و آن را دست کم نگیریم. جامعه شناسان ویژگی‌های این هویت ایرانی را شماره کرده اند؛ خیلی ملت بزرگی است. تا الآن هر جا این ملت آمده اند، مشکلات را حل کرده اند و تمام در‌ها باز شده است. اگر به ملت مراجعه کردیم، برنده شده ایم و اگر خودمان را تافته جدا بافته دیدیم، باخته ایم؛ کما اینکه گذشتگان باختند. اگر این ملت را ارج و قدر نهادیم و آن طور که هست و شایسته است دیدیم، این ملت جواب خواهد داد و جواب داده است.