«سرما» از چه زمانی سیاسی شد ؟!

وحید استرون
زمستان امسال «سخت» است یا «سرد»؟ اصلا زمستان سخت متعلق به چه شهروندانی برای چه ممالکی است؟. چه ابعاد سیاسی در این سرمای اروپا یا ایران نهفته است که گاز و تامین گرما برای مردم بیچاره شده، ابزار تبیلغاتی دوست و دشمن؟ در این شرایط که در برخی از نقاط کشور سرمای منفی 20 درجه، مردم را با چالش جدی روبه رو کرده است، کشور با کلمه «قفل» مواجه شده است. تعطیلی و دورکاری ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی، صف کپسول گاز و نفت که دهه پنجاهی ها و شصتی ها را به یاد زمستان های زیر موشک باران می اندازد و... صدها مشکل دیگر که با یک موج سرما ایران را فرا گرفته، اما در فضای مجازی عده ای بی غم در حال دعوا برسر زمستان سخت ایران یا زمستان اروپایی‌ها هستند! البته در رسانه‌های معاند نیز «سرمای سیاسی» در توپخانه های خبری در جریان است و با تمام قوت به فکر تخریب هستند، بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و سرمایی که ایران را فرا گرفته است. هنوز یادمان نرفته جمعی از مردم نوع دوست و البته بامزه با راه اندازی غرفه مهربانی اقدام به جمع کردن هیزم برای کشورهای نیازمند اروپایی مانند فرانسه، آلمان و انگلیس کردند!. اما فارغ از هرگونه نگاه و گرایش سیاسی، چه شادی و هیجانی در بیان جملاتی نهفته است که بخواهیم لرزیدن مردم در سرما را چه در داخل و چه کشورهای اروپایی در بوق و کرنا کنیم و بر سر یکدیگر بکوبیم تا شاید از همفکران مان چند لایک و کامنت «احسنت» بگیریم؟ اینکه در اروپا یا در فلان نقطه کشور ما افرادی در برف بمانند، یا شرایط کشور خودمان را با کشور افغانستان مقایسه کنیم که روز گذشته در گذرگاه سالنگ و برودت منفی ۳۲ درجه شماری  از شهروندان افغانستان دچار یخ‌زدگی و مرگی دردناک شده‌اند، چه تاثیری به حال بخاری گوشه منزل دارد؟ اینکه حالا دو کشور روسیه و اوکراین به خواف و تربت جام ارتباط پیدا کرده از عجایب های کشور ماست. این چه دنیایی است که زمستان، شده همان زمستان بیت شعر زمستان اخوان ثالث «زچشم دوستان دور یا نزدیک مسیحای جوانمرد من!/ ای ترسای پیر پیرهن چرکین/ هوا بس ناجوانمردانه سرد است
... آی» 
روزنامه نگار