دلایل سکوت احمدی نژاد

آرمان امروز: با وجود اينکه نيمي از هيات دولت رئيسي را مردان دولت احمدي‌نژاد تشکيل داده‌اند، احمدي نژاد در برابر بن بست سياست ها در فرهنگ، اقتصاد و سياست خارجي، سکوت کرده است. خبرآنلاين چهار سناريوي محتمل را به عنوان دلايل سکوت او بررسي کرده است.
گروه سياسي: رسانه‌هاي داخلي، دلايل متعددي براي سکوت احمدي نژاد در روزهاي بعد از اعتراضات سراسري، منتشر کردند. اين دلايل باعث شده که اين نگاه مطرح شود که احمدي نژاد و تيم او در شرايطي مسايل را مطرح مي کنند که به ضررشان نباشد. موضوعي که اساس عدالت را زير سوال مي برد. به اين معنا که «افراد حقيقت را بگويند ولو به ضررشان باشد». آيا حرکت سياسي احمدي نژاد، حاکي از آن است که او چندان با عدالت و حقيقت به اين معنا چندان سر سازگاري ندارد؟ در باره سکوت احمدي نژاد 4 دسته استدلال به شرح زير مطرح شده است: دسته اول؛ معتقدند پرونده قضايي نزديکان احمدي‌نژاد احتمالا يکي از دلايل سکوت خبري او است. بعد از انتشار تصوير حرف‌هاي در گوشي احمدي‌نژاد و اژه‌اي در مجمع تشخيص مصلحت، او ديگر در رسانه ها ديده نشد. اين رسانه ها معتقدند «آنچه مشخص است مواضع احمدي‌نژاد بر مبناي يک چارچوب فکري و دغدغه دروني نيست، بلکه مواضعش نسبت به منافع و خواسته‌هايش قابل تغيير است و سکوت چند ماه اخير که خلاف رويه و منش رسانه‌اي اوست را مي‌توان بر اين مبنا تحليل کرد.» دسته دوم؛ معتقدند احمدي نژاد برخلاف اظهارنظرهاي منتقدانه اين روزهايش، در دوران رياست‌جمهوري عملکرد متفاوتي داشته و از مدافعان گشت ارشاد و به عبارت ديگر آغازکننده اين مسير به شکل فعلي بوده است. به همين دليل بعد از آغاز اعتراضات به گشت ارشاد و حجاب که او در زمان رياست خودش بر دولت، مدافع آن بوده، سکوت کرده است. دسته سوم؛ با نگاه به آينده، اين گزاره را مطرح کردند که «احمدي‌نژاد راوي اعتراضات و به نظر برخي از افراد اپوزيسيون بخشي از حاکميت، به اين دليل سکوت کرده که به عنوان عضو دوباره مجمع تشخيص مصلحت، برنامه‌هاي بسياري بزرگي براي آينده دارد، اما فعلا زمان اجراي آن فرا نرسيده است.» داوري از نزديکان رسانه اي به او مطرح کرده که احمدي نژاد مي خواهد نقش يلتسين را براي آينده ايران بازي کند. دسته چهارم؛ ارزيابي ها نشان مي دهد از مجموع 32عضو ثابت هيات دولت، شامل وزرا و معاونين ابراهيم رئيسي، 15 نفر آن‌ها که معادل 47 درصد است، متعلق به جريان فکري احمدي نژاد بوده و در دولت او هم مسئوليت هاي اجرايي داشته اند. از اين رو به نظر مي رسد يکي از مهمترين دلايل سکوت احمدي نژاد نسبت به عملکرد دولت سيزدهم در حوزه هاي اقتصادي، سياست داخلي، سياست خارجي و فرهنگ، اين است که مديران احمدي نژادي در اين جايگاه ها ايفاي مسئوليت مي کنند و احمدي نژاد قادر به عبور از همکاران خود نيست. خبرآنلاين در اين زمينه مي‌نويسد: در سطح تحليل کلان، سکوت احمدي نژاد به دليل حضور شاگردان او در دولت رئيسي، نشانه رضايت از پيشروي اسب تروآي تفکر احمدي نژاد در دولت رئيسي است. تفکري سوار بر قطار، که روزي احمدي نژاد قبل از انتخابات88 در توصيف آن گفته بود «ترمز و دنده عقب قطار را کنده و دور انداخته است».