صادرات نفت ایران بدون توافق هسته‌ای افزایش یافت

آرمان امروز : آمار منابع غربي نشان مي دهد صادرات نفت ايران در دو ماه آخر سال 2022، با وجود تحريمهاي آمريکا، به رکورد بالاي جديدي صعود کرد و شروع قوي در ابتداي سال 2023 داشته است.
صادرات نفت ايران پس از خروج دونالد ترامپ، رئيس جمهور وقت آمريکا، از توافق هسته اي در سال 2018 و وضع مجدد تحريمها، متاثر شد. اما صادرات نفت ايران پس از آغاز رياست جمهوري جو بايدن که به دنبال احياي توافق هسته اي بود، افزايش پيدا کرد و طبق برخي برآوردها، به بالاترين ميزان از سال 2019 رسيد. رشد صادرات ايران با وجود موانعي مانند بن بست مذاکرات هسته اي و رقابت از سوي نفت ارزان روسيه، حاصل شده است.
شرکت مشاوره انرژي «اس وي بي اينترنشنال» اعلام کرد صادرات نفت ايران در دسامبر به 1.137 ميليون بشکه در روز رسيد که 42 هزار بشکه در روز در مقايسه با نوامبر افزايش داشت و بر مبناي برآوردهاي قبلي، بالاترين آمار صادراتي بود که اين شرکت در سال 2022  گزارش کرده بود.
سارا وخشوري، رئيس شرکت «اس وي بي اينترنشنال» در اين باره گفت: در مقايسه با دوران دولت ترامپ، مقابله يا اقدام جدي عليه صادرات نفت ايران وجود نداشته است. صادرات نفت ايران از ابتداي ژانويه تاکنون، بالاتر از ماههاي پيش بوده است. وي در ادامه خاطرنشان کرد: تقاضاي کمتر از سوي چين و صادرات روسيه به چين، چالش عمده براي صادرات ايران است. عمده نفت ايران همچنان به سمت خاور دور به خصوص چين مي رود. ايران همچنين به ونزوئلا براي صادرات نفت خود، کمک مي کند.

اما آدرين واتسون، سخنگوي شوراي امنيت ملي در کاخ سفيد گفت: اجراي تحريمها از سوي دولت با قدرت انجام مي شود. ما براي اقدام عليه دور زدن تحريمهاي صادرات نفت به همراه تحريمها عليه فروش موشک و پهپاد و نقض حقوق بشر، ترديد نداشته و نخواهيم داشت.
شرکت مشاوره پترو لجستيک که عرضه نفت را رصد مي کند، اعلام کرد شاهد روند صعودي صادرات نفت ايران بوده که از نظر اين شرکت، در دسامبر به بالاترين حد از مارس سال 2019 رسيده است.
شرکت تحليل داده کپلر هم صادرات نفت ايران در نوامبر را 1.23 ميليون بشکه در روز تخمين زد که بالاترين ميزان از اوت سال 2022 و نزديک به رکورد صادرات 1.27 ميليون بشکه در روز در آوريل سال 2019  بود.
چين بزرگترين مشتري نفت ايران است. ايران همچنين سال گذشته نقش خود در ونزوئلا که تحت تحريمهاي آمريکا قرار دارد را گسترش داد و نفت سبک براي پالايش و مواد رقيق کننده براي توليد گريدهاي نفتي قابل صادرات به اين کشور آمريکاي جنوبي ارسال کرد.
بر اساس گزارش رويترز، هيچ آمار قطعي براي صادرات نفت ايران وجود ندارد و برآوردهاي مختلفي در اين خصوص ارائه مي شود. شرکتهاي رصدکننده نفتکش، از متودهاي مختلفي براي رصد جريان تجارت نفت استفاده مي کنند که شامل اطلاعات ماهواره اي، آمار بارگيري محموله هاي نفتي و اطلاعات منابع آگاه است. ايران معمولا آمار صادرات نفت خود را اعلام نمي کند.
طبق برآورد شرکت تحليلي ورتکسا، واردات نفت چين از ايران در دسامبر، به رکورد 1.2 ميليون بشکه در روز رسيد که 130 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش داشت.
عمده اين واردات به شاندونگ رفت که محل فعاليت پالايشگاههاي خصوصي چيني است که از نيمه دوم سال 2022 با افت تقاضاي داخلي و ضعيف شدن حاشيه سود پالايش، متقاضي خريد گريدهاي نفتي ارزان بوده اند.
واحد مطبوعات وزارت خارجه چين در پاسخ به درخواست رويترز براي توضيح در اين باره، بدون اشاره مستقيم به موضوع خريد نفت ايران توسط چين، گفت: همکاري مشروع و معقول ميان ايران و چين در چارچوب قوانين بين المللي، بايد رعايت و محترم شمرده شود.