تسهیلات بانکی پاشنه آشیل تولید مسکن


گروه راه و مسکن:سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: از نظر بنده عامل اصلی عدم تولید مسکن و زمین ماندن قانون مصوب مجلس تسهیلات بانکی است که از سوی بانک ها ارائه نشده است.عبدالجلال ایری در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار مسکن و روند اجرایی قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: با توجه به اتفاق هایی که در دولت رخ داده و فرآیندهای طی شده در دولت، مجلس از اجرای قانون جهش تولید مسکن رضایت ندارد چراکه دولت در تولید مسکن آنطور که پیش بینی شده، موفق نبوده است‌.سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه با بیان اینکه عدم پاسخگویی دولت سبب شده تا مردم در حوزه مسکن ناراضی باشند، اظهار کرد: در فرآیند کلی ساخت مسکن ما با مشکلاتی مواجه هستیم‌، مثلا یکی از موضوعات کلیدی در ساخت مسکن تسهیلاتی است که از سوی بانک ها ارائه می شود؛ پاشنه آشیل تولید مسکن تسهیلات بانکی است اما بانک ها تسهیلات پیش بینی شده را پرداخت نکردند. عدم پرداخت تسهیلات نیز منجر به عدم احداث مسکن شده است.ایری در پایان تصریح کرد: عامل اصلی عقب ماندگی در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به دنبال آن احداث مسکن از نظر بنده نه تامین زمین، نه مصالح ساختمانی و نه دانش فنی و مهندسی است بلکه عامل اصلی عدم تولید مسکن و بر روی زمین ماندن قانون مصوب مجلس تسهیلات بانکی است که ارائه نشده است.

منابع مالی برای ساخت مسکن تامین نشده است
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا گفت: تا به امروز نه بانک ها در ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن همکاری داشته اند و نه سازمان برنامه و بودجه در تامین منابع مالی صندوق ملی مسکن همکاری کرده است.صدیف بدری در گفت و گو با ایسنا، درباره انتظارات از دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: با توجه به جلسه ای که کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی برگزار کرد ما نسبت به اجرای قانون جهش تولید مسکن امیدوار هستیم اما باید به این نکته توجه داشت که ساخت مسکن یک مسئله فرا وزارتخانه ای است.وی در ادامه با بیان اینکه باید اراده دولت پشت ساخت مسکن باشد، اظهار کرد: بانک ها باید در ساخت مسکن همکاری داشته باشند اما متاسفانه تا به امروز بانک ها در پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن همکاری نداشته اند. از سوی دیگر در تامین منابع مالی صندوق ملی مسکن نیز تا به امروز سازمان برنامه و بودجه هیچ گونه همکاری نداشته است و باید مشکل تامین منابع مالی صندوق ملی مسکن حل شود تا ساخت مسکن رقم بخورد.نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از سوی دیگر تمام وزارتخانه ها باید بیش از گذشته پای کار بیایند، امروز بزرگ ترین دغدغه ساخت مسکن برای دهک های پایین جامعه تامین منابع مالی است. باید با تسهیلات کم بهره و منابع مالی صندوق ملی مسکن مابه التفاوت پرداخت شود تا به متقاضیان فشار کم تری وارد شود.بدری در پایان تاکید کرد: این ها موضوعاتی است که دولت باید برای ساخت مسکن به آن توجه جدی داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی به تکالیف خود به خوبی عمل کرده است و در تامین زمین و انجام اقدامات اولیه، در حد قابل قبولی گام برداشته است اما مادامی که منابع مالی فراهم نشود ساخت مسکن به نتیجه نمی رسد.

سرزمین خودرو ایرانیان