تندروها زمینه‌ساز وضع کنونی

سیدحسین سجادی
تندورها در سياست خارجه هم همانند سياست داخل کشور دخالت دارند و فعاليت‌هاي آنها باعث شده است که که تنش ايران با ديگر کشورهاي جهان هر روز وارد فاز پرتنش‌تري شود. اين افراد که در خلاف منافع کشور حرکت مي‌کنند، متهم شماره يک فاجعه‌اي هستند که بر سر برجام آمده است. پيش از امضاي توافق برجام در «کميسيون تصويب برجام» که در مجلس شوراي اسلامي تشکيل شده بود حضور داشتم و روند آن را از نزديک دنبال مي‌کردم. در اين بررسي‌ها شاهد نکته منفي که بر عليه منافع ملي باشد نديدم. در اين توافق‌نامه ايران يک سري امتيازاتي به طرف‌هاي غربي داده بود ولي در مقابل امتيازات خوبي هم در جهت منافع ملي گرفته بوديم. توجه داشته باشيد آقايان تندرو که همواره از تصميمات آنها ضربه خورده‌ايم معتقد بودند که اين توافق‌نامه تکه کاغذي بيش نيست و آن را در مجلس به آتش کشيدند. فراموش نکنيم که توافقنامه برجام مي‌توانست روابط ايران را با ساير کشورهاي جهان به روال عادي باز گرداند و در همين قالب مي‌توانستم رفتارمان با جهان را اصلاح کنيم. کامنت‌ها و واکنش‌هاي  شخصيت‌هاي تندرو که ردپاي آنها در دولت سيزدهم هم به چشم مي‌خورد، براي تاخير در روند احياي برجام زمينه‌سازي کرده بودند. آنها عامل خسارات جبران ناپذيري به منافع ملي و اقتصاد هستند. بايد بگوييم که موج‌سواري تندروها بر تئوري تعليق برجام باعث کوچک‌تر شدن «سفر مردم»، «از بين رفتن توان توليد»، «ضربه زدن به صنعت »، «کاهش توان واردات و صادرات» و ... شد. اين مورارد قابل گذشت نيست. همين آقاياني که همه آنها را مي‎شناسيم بيايند رو در روي مردم بايستند و در برابر اين ستم‌هايي که به ملت ايران شده است پاسخگو باشند. يکي از اصلي‌ترين عوامل ادامه اعترضات همين شخصيت‌ها هستند که مي‌خواهند ايران را با سليقه خودشان مديريت کنند. از تيمي که با مديريت و البته تخصص برجام را به نتيجه رساندند با بدترين توهين‌ها استقبال کردند چون به‌نظر آنها برجام با آرمان‌هاي آنها سازگاري ندارد. آنها هنوز نمي‌دانند که در محيط بين‌الملل جايي براي آرمان‌هاي ايده‌آل طيف تندرو نيست و نبايد در اين فضا از آرمان‌هاي مقدس صحبت کرد و در موردشان شعارهاي تند داد. وقتي مي‌توانيم مشکلات پيش آمده اقتصادي را با مذاکرات بر طرف کنيم و ملت را از اين فقر و سفرهاي خالي نجات دهيم، برخي مي‌خواهد از آب گل آلود ماهي بگيرند و با تئوري‌هايي که به مقاومت حداکثري متصل مي‌کنند براي ايران دردسرسازي مي‌کنند. اين چهره‌ها عامل اصلي وضعيت کنوني مردم هستند که از سربيکاري و فقر به کف خيابان مي‌آيند و اعتراض مي‌کنند. اين افراد بايد براي اين موارد و مشکلات در برابر مردم پاسخگو باشند و اميدواريم که اين جرات را داشته باشند تا يقه خودشان را به دست مردم بدهند و در چشم آنها نگاه کنند و دلايل شرايط کنوني را برايشان شرح دهند. متاسفانه فضايي به وجود آمده است که کسي نمي‌تواند در مطبوعات و رسانه‌ها از آنها انتقاد کند در واقع اهل شنيدن نقد و پاسخگويي نيستند. بهتر بود صدا و سيما در روند تريبون دادن به چهره‌هاي اپوزيسيون، اجازه مي‌داد عملکرد آقايان سوپر انقلابي مورد نقد اساسي قرار مي‌گرفت تا مردم بدانند که عامل اصلي به وجود آمدن شرايط کنوني چه کساني هستند. تفکرات و تصميمات همين آقايان همواره براي ايران هزينه ساز بوده است ولي يک بار در برابر عملکردشان پاسخگو نبوده و نخواهد بود.