اینترنت کدام مناطق در زمان کنکور قطع می‌شود؟

براساس آخرين تصميمات اخذ شده قرار است اينترنت در روزهاي برگزاري کنکور به صورت نقطه‌اي قطع شود و کساني که در محدوده‌هاي برگزاري کنکور هستند، از پيش پيامي را جهت آمادگي دريافت خواهندکرد.
در حالي که با نزديک شدن به برگزاري کنکور سال 1402 که در روزهاي پنجشنبه 29 ديماه و جمعه 30 ديماه برگزار خواهد شد، اين سوال همچنان از سوي مردم پرسيده مي شود که بالاخره تصميم نهايي گرفته شده در زمينه قطع اينترنت چيست؛ در اين باره وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت که به شدت با قطع سراسري اينترنت مخالف است چراکه اينترنت مانند هوا مي‌ماند و به تمام زندگي مردم وابسته است، پس نمي توان آن را قطع کرد؛ بنابراين درخواست سازمان سنجش در اين زمينه بررسي شد و با چندين شرط با آن موافق شد که صرفا در محدوده حوزه‌هاي امتحاني و فقط اينترنت همراه آن هم با اطلاعات قبلي باشد. گفته شده کساني که در محدوده برگزاري کنکور هستند، از پيش پيامي در اين باره دريافت مي‌کنند تا آمادگي داشته باشند و صرفا هم در ساعت برگزاري کنکور اين امر به صورت خيلي محدود انجام شود.
مسئله‌اي که عبدالرسول پورعباس- رئيس سازمان سنجش کشور- به تازگي بر اين مسئله تاکيد کرده و گفته است اينترنت همراه به صورت نقطه‌اي در زمان برگزاري کنکور قطع مي‌شود. بر اين اساس، نوبت اول کنکور سال 1402 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، در 585 حوزه 417 شهرستان سراسر کشور برگزار مي‌شود و تهران نيز در 25 حوزه برگزاري آزمون دارد. با اين حال، انتخاب راهکار قطع شبکه اينترنت در شرايطي مطرح شده است که به اذعان کارشناسان براي جلوگيري از پديده تقلب، هنگام انجام اين مهم، ميتوان از دستگاه‌هاي جمر، پارازيت انداز يا مسدودکننده امواج واي‌فاي استفاده کرد.
اما مسئولان سازمان سنجش کشور بر اين باورند که اينترنت به عنوان آخرين حلقه امنيت کنکور مطرح است و براساس مصوبه اي که که در دستور العمل شوراي امنيت قطع اينترنت در زمان برگزاري کنکور به صورت سراسري يا نقطه‌اي مطرح شده و درخواست خود را به دبيرخانه شوراي امنيت کشور ارسال کردند. گفته شده اين مسير، مطالبه مردم و داوطلبين است زيرا بين 8 تا 16 ميليون از جمعيت درگير اين موضوع هستند و زحماتي براي رسيدن به اين مرحله کشيده‌اند، سازمان سنجش نيز براي زحماتي که کشيده و پيچيدگي کار تصميم دارد امنيت را به نقطه کمال برساند. همچنين بر پيش بيني همه جوانب امر تأکيد شده و نقطه کمال آن محدود کردن اينترنت همراه است. اين سازمان درخواست دارد عکس و فيلمي ارسال و دريافت نشود نه اينکه اينترنت به طور مطلق قطع شود.
سرزمین خودرو ایرانیان