52 ماه حبس براي فائزه هاشمي

آرمان امروز: مسعود ستايشي، سخنگوي دستگاه قضا درباره آخرين وضعيت پرونده فائزه هاشمي گفت: مشاراليه در دو پرونده محکوميت دارد. يکي از آن پرونده‌ها اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام و پرونده ديگر توهين به مقدسات است. متهم در پرونده نخست به 15 ماه حبس تعزيري و در پرونده دوم به 37 ماه حبس تعزيري محکوم شده است. او در حال حاضر در حال گذراندن محکوميت مجازات نخست است.
او درباره کليات اقدامات قوه قضاييه درباره ناآرامي‌هاي اخير و اينکه چه آرايي صادر و نقض شده است؟ گفت: هر پرونده قضايي که تشکيل مي شود با وصول گزارش ضابطين است و آنها مستندات لازم را ارائه مي کنند. به طور کلي 98 و نيم درصد بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخير در استان تهران تاکنون آزاد شدند و در کل کشور هم به نظر مي‌رسد به اين گونه باشد. او در دو پرونده محکوميت دارد. يکي از آن پرونده‌ها اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام و پرونده ديگر توهين به مقدسات است. متهم در پرونده نخست به 15 ماه حبس تعزيري و در پرونده دوم به 37 ماه حبس تعزيري محکوم شده است. او در حال حاضر در حال گذراندن محکوميت مجازات نخست است.
سرزمین خودرو ایرانیان