حرکات خصمانه اروپایی‌ها به‌جایی نخواهد رسید

جعفر قنادباشی تحلیلگر مسائل بین‌الملل  
 
 
 

پس از اينکه در بهار، دولت آمريکا رسما اعلام کرد که سياست فشار حداکثري اشتباه محض بوده در تابستان تمايل بسيار زيادي از جانب غربي‌ها براي اينکه گفت‌و‌گوهاي هسته‌اي با ايران از سرگرفته شود نشان داده شد. از طرفي غير از اظهاري که سياست فشار حداکثري اشتباه محض بوده؛ علامات و نشانه‌هاي ديگري را هم از مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و هم از جانب مقامات آمريکايي داشتيم که آنها کاملا سياست دوران ترامپ را کنار گذاشتند و به سمت مذاکرات با ايران پيش مي‌روند. در پاسخ به اين رويکرد نيز از جانب ايران چنين تمايلي را شاهد بوديم. برخي مقامات کشورمان از جمله وزير امور خارجه اين اظهار تمايل را نشان دادند و مذاکرات را قريب‌الوقوع دانستند. تا اينکه يکباره از اواخر مرداد اين روند تمايل متوقف شد و پس از آن به اجراي پروژه آشوب آن هم پس از داستان مهسا اميني پرداختند. در برخي کشورهاي اروپايي جلساتي برگزار شد که عمده مطالبه‌گران آن گروه‌هاي مخالف ايراني از جمله تجزيه‌طلبان‌، منافقين و برخي گروه‌هاي صهيونيستي و عربستان بودند که سعي کردند اروپا و آمريکا را از احياي برجام بازدارند و در آن جلسات وعده دادند که اگر اين سياست کنار گذاشته شود ما مي‌توانيم مواضع ايران را تضعيف کنيم و شما نبايد با ايران مذاکره کنيد چرا که با يک ايران بسيار قوي‌تر و خطرناک‌تري روبه‌روخواهيد شد و ادامه مذاکرات سبب تقويت بسيار شديد ايران خواهد شد و به معني پيروزي ايران در مذاکرات خواهد بود. منتها اشتباهي که غربي‌ها کردند اين بود که در صحنه تبليغات از اين جريان دفاع کردند و باعث شدند که اين جريان در داخل اعتبار خود را از دست بدهد. چرا که خود بايدن و وزير خارجه آمريکا و مقامات آلماني و فرانسه به تناوب از آشوب‌هاي داخل ايران دفاع کردند. اما با مردمي مواجه شدند که آنها را باور نمي‌کردند و اعتبار خود را به کلي از دست دادند. به تدريج نيز با مديريت بحراني که در داخل انجام شد کم‌کم دامنه پروژه آشوب محدود شد و شکست خورد. دقيقا همزمان با شکست خوردن دامنه آشوب در ايران يکباره مساله گلايه و شکايت گروه‌هاي تجزيه‌طلب و منافقين و... به وجود آمد که اروپا در عرصه ديپلماسي کاري در حمايت از آشوب انجام نداد و به همين دليل آشوب‌ها در ايران شکست خورده است. اروپا نيز زماني وارد عرصه محدوديت‌هاي ديپلماسي شد که آشوب‌ها به شکست کشيده شد. اما اکنون هنوز هم همان حرکت دير انجام خود را پيش مي‌برند دليلش نيز اين است که در غرب يک ستاد عملياتي که بتواند به سرعت راهبردش را تغيير دهد وجود ندارد. اينکه غربي‌ها در قضيه ايران خصومت‌ورزي مي‌کنند به اين دليل است که يک ستاد عملياتي مشترکي که به سرعت مواضع خود را به تناسب زمان تغيير دهد وجود ندارد و لذا حرکات کورکورانه‌اي را انجام مي‌دهند که در نهايت نيز به جايي نخواهد رسيد.
سرزمین خودرو ایرانیان