آیت الله مکارم شیرازی: معلوم نیست گرداننده‌ بازار ارز کیست؟

آرمان امروز: آيت الله مکارم شيرازي با اشاره به حوادث اخير تصريح کردند: بايد ميان کساني که نسبت به مسائل و مشکلات اقتصادي اعتراض دارند با کساني که در پي تخريب و آتش‌زدن و يا تبليغ مسائل ضد فرهنگي هستند و يا عوامل خارجي‌اند، تفاوت قائل شد و با هر کدام رفتار متناسب داشت. آيت الله مکارم شيرازي در ديدار با وزير کشور با اشاره به اهانت مجله‌ي فرانسوي فرمودند: کشورهاي غربي تابع هيچ قانون اخلاقي نيستند، بدترين اهانت‌ها را مي‌کنند، اما نه دادگاهي به آن‌ها رسيدگي مي‌کند و نه از سوي دولت خودشان و نه ديگر دولت‌ها محکوم مي‌شوند. ايشان در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادي کشور و مردم افزودند: ما نمي‌خواهيم مطلبي بگوييم که سبب تضعيف دولت گردد، اما مردم دچار مشکلات و گرفتاري اقتصادي هستند و انتظار دارند تا گامي جهت حل مشکلات آنان برداشته شود. بايد ميان کساني که نسبت به مسائل و مشکلات اقتصادي اعتراض دارند با کساني که در پي تخريب و آتش‌زدن و يا تبليغ مسائل ضد فرهنگي هستند و يا عوامل خارجي‌اند، تفاوت قائل شد و با هر کدام رفتار متناسب داشت. معلوم نيست بازيگر و گرداننده‌ي بازار ارز کيست؟ آيا دولت سبب افزايش آن مي‌شود يا عرضه و تقاضا و يا عوامل خارجي و خارج‌نشينان؟ لذا بايد عامل اصلي بازار ارز مشخص شود و جلوي اين مسائل گرفته شود.